Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Betaalbare woningen en meer doorstroming in Purmerend

Publicatiedatum: 19-12-2019

Ondertekening prestatieafspraken Purmerend 2020

Betaalbaar wonen en meer woningen voor woningzoekenden. Dat zijn belangrijke doelen waar Rochdale met collega-corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Purmerend in 2020 aan werkt.

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken in Purmerend lopen van 2017 tot 2020. Ieder jaar werkt Rochdale met de andere corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente de plannen voor het komende jaar uit.
Voor 2020 staan de plannen inmiddels op papier, op 5 december zijn ze door alle partijen ondertekend. Komend jaar breiden we de samenwerking uit op een aantal punten.

Koopvoorrang

We gaan in 2020 handen en voeten geven aan de afspraak om ‘koopvoorrang’ te geven aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Huurders van de verschillende corporaties krijgen – ook bij de andere corporaties – de kans deze woning als eerste te kopen.

Nieuwe woningen

De bouw van nieuwe sociale huurwoningen komt goed op stoom. In 2020 staan verschillende opleveringen op het programma, met woningen van Wooncompagnie op Drontermeer en Intermaris in Wherepark Middelgebied. Rochdale start in 2020 met de bouw van 18 woningen aan de Brantjesoever. De komende jaren volgen meer projecten, met naar verwachting 175 nieuwe woningen.

Doorstromen

Naast woningen toevoegen, is ook een goede doorstroming belangrijk. Daarom bespreken doorstroommakelaars en seniorenadviseurs van de corporaties de mogelijkheden met de bewoners. Ook doorstroom naar vrije sector of een betaalbare nieuwbouwwoning valt onder de afspraken.

Bijzondere doelgroepen

Rochdale maakte ook afspraken met de partijen over de huisvesting van mensen die uitstromen uit instellingen. Met zogeheten omklap- of driehoekscontracten kunnen mensen zelfstandig wonen, met begeleiding vanuit zorgpartijen.

 

Deel deze pagina