Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Beter inventariseren om beter te repareren

Publicatiedatum: 26-06-2018

Om huurders nog beter te kunnen helpen met reparatieverzoeken of onderhoudsklachten, zijn we bezig met een grootscheepse inventarisatie in woningen.

De komende maanden bellen medewerkers zonder afspraak bij bewoners aan om in de woning te kijken naar welke installaties er aanwezig zijn en overige voorzieningen.

Beter onderhoud

Deze worden vervolgens allemaal in kaart gebracht (zie foto). Denk aan mechanische ventilatie, cv-installaties of rookmelders, ventilatieroosters of wasmachine-aansluitingen. Het doel is om in de toekomst effectiever te werken bij onderhoudsklachten of reparatieverzoeken. Met meer kennis en inzicht van de eerder genoemde voorzieningen in het systeem, kan het juiste gereedschap in één keer worden meegenomen. Datzelfde geldt voor benodigde onderdelen. Ook kan de bewoner beter online of via de telefoon worden geholpen om het probleem zelf op te lossen. Tenslotte kunnen op deze manier de servicekosten nauwkeurig(er) worden berekend.

Onaangekondigd

Medewerkers van Rochdale bellen steekproefsgewijs aan en legitimeren zich bij de deur. Als er niet wordt opengedaan, nemen zij de volgende woning. Als de bewoner het niet begrijpt, laten de medewerkers een kaartje zien met de uitleg in stripvorm. Belangrijkste is dat de bewoner beseft dat het niet verplicht is om mee te werken en dat het niet om zijn of haar eigendommen of inrichting gaat. Het onderzoek in de woningen is fase 2, eerder zijn de woningen al aan de buitenkant geïnspecteerd.

Deel deze pagina