Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Betere aanpak overlast verwarde bewoners nodig

Publicatiedatum: 11-09-2017

Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig kunnen wonen.

Woningcorporaties, ook Rochdale, dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Door Aedes zijn deze bevindingen vandaag bekend gemaakt. Ze zijn afkomstig uit  een enquête. Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Alleen door meer samenwerking is het mogelijk om overlast aan te pakken en mensen de juiste begeleiding te bieden.

RTL-4 nieuws
Hester van Buren is vandaag geïnterviewd door het RTL4 nieuws naar aanleiding van de overlastkwestie in de ProPatriastraat in Zaandam. Een schoolvoorbeeld van een overlastkwestie die te lang duurt en uit de hand is gelopen. Volgens Van Buren hebben we als corporatie onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Naast betere afstemming en uitwisseling van informatie wil zij meer regie van gemeenten, betere begeleiding van bewoners en verplichte zorg voor zorgmijders.

Als eerste zien
Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld tijdens reparatiewerkzaamheden of bij overlast. Woningcorporaties melden problemen bij hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie bij de aanpak daarvan. Ook staat de privacywetgeving het delen van informatie in de weg.

Deel deze pagina