Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Bewoners Havikskruid ongerust over asbest

Publicatiedatum: 22-03-2018

Rochdale gaat in dit complex een asbestinventarisatie uitvoeren in één woning. Hiermee willen we uitsluiten dat er gevaar bestaat voor verontreiniging.

Tijdens eerdere onderhoudswerkzaamheden aan de buitengevel bleek in de spouw een plaat aanwezig te zijn. Er werd vermoed dat deze asbesthoudend materiaal bevatte. Om dit zeker te weten, heeft er een bouwkundige met kennis en ervaring van asbest naar gekeken. Er is een monster van de plaat genomen en deze is in het laboratorium onderzocht. Zijn vermoeden bleek terecht, maar de plaat bevindt zich op een plek waar bewoners normaal niet bij kunnen. Er is daardoor geen risico op aanraking met asbest voor bewoners geweest.

Geen asbest

Tijdens de werkzaamheden aan de buitengevel is bij één woning per ongeluk door zo’n plaat geboord waardoor er gruis in de woning terecht is gekomen. Uit de kleefmonsters uit deze woning bleek dat er geen asbestvezels vrijgekomen zijn. Vandaag wordt in deze woning uitgebreid visueel onderzoek gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten, worden er indien nodig de nodige maatregelen getroffen.

Meerdere klachten

Het complex Havikskruid bestaat uit huur- en koopwoningen. Onlangs was er een delegatie bewoners op bezoek bij Rochdale. Behalve de asbestkwestie willen zij ook met ons een aantal klachten bespreken die volgens hen al langere tijd spelen. Zowel met de huurders als met de eigenaren maken wij op korte termijn een vervolg afspraak om hier serieus naar te kijken. Als blijkt dat wij tekort hebben geschoten, nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Deel deze pagina