Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Bewoners van de A blokken zijn akkoord!

Publicatiedatum: 22-11-2019

Voor de A blokken, 120 portiek etage flats aan de Du Perronstraat en de Jacob van Maerlantstraat in Slotermeer, is de 70% binnen! Dit betekent dat de bewoners akkoord zijn gegaan met het plan en we de renovatie mogen uitvoeren. 

Hoe is het plan tot stand gekomen?

De wens van bewoners was in eerste instantie sloop. Bewoners gaven aan dat het gebouw oud was en dat sloop noodzakelijk was om de woningen weer op orde te krijgen. Rochdale heeft hier veel gesprekken over gevoerd met de projectcommissie en laten zien dat er met een renovatie ook veel kan. Er is uiteindelijk gekozen voor een ingrijpende renovatie om de klachten en gebreken goed aan te pakken. Dit is altijd in goed overleg gegaan met de projectcommissie. Zij hebben goede punten ingebracht en zo is er toch een plan tot stand gekomen die aansluit bij de wensen van de bewoners. 

Wat gaan we doen?

De woningen gaan we ingrijpend renoveren en dit betekent veel overlast. Daarom moet iedereen tijdelijk, ongeveer 9 maanden, de woning uit. Na de renovatie mag iedereen terugkeren naar de woning. Verhuizen met een stadsvernieuwingsurgentie kan ook. 

De woningen gaan we onder andere beter isoleren om klachten als tocht, vocht en kou aan te pakken. Ook installeren we overal een mechanische ventilatie. Alle keukens, badkamers en toiletten gaan we vervangen. Ook de binnenmuren, binnendeuren en kozijnen worden vernieuwd. De algemene ruimtes zijn ook aan onderhoud toe. Die gaan we opknappen zodat die er weer netjes uit zien. De buitenkant van het gebouw wordt ook aangepakt en krijgt na de renovatie een mooiere uitstraling. 

Niet alleen de stenen…

En natuurlijk gaat het niet alleen over de techniek, maar ook over de sociale kant van de vernieuwing. Denk dan aan betaalbaarheid, zorg voor kwetsbare huishoudens, overbewoning en hoe gaan we iedereen goed informeren. Ook hier zijn afspraken over gemaakt met de projectcommissie. We hebben een redelijke huurverhoging afgesproken, extra zorg voor kwetsbare huishoudens en doorstroommogelijkheden om passend wonen te faciliteren. 

De volgende stappen

Het komende jaar kunnen bewoners met een sv-surgentie verhuizen naar een andere woning. Dit is een optie, na de renovatie terugkeren naar de huidige woning kan ook.  Ondertussen werken wij het plan verder uit met de aannemer en de architect. Het idee is om in het najaar van 2020 te starten met de renovatie van het eerste blok. 

Deel deze pagina