Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Bijeenkomst over transformatie oud schoolgebouw

Publicatiedatum: 28-09-2016

Rochdale is van plan om een pand te kopen aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam West. Als het doorgaat, komen er sociale huurwoningen. De helft daarvan is bestemd voor statushouders.

Het pand dat nu in het bezit is van de gemeente, is een voormalig schoolgebouw. Omdat de gemeenteraad heeft besloten dat transformatie van leegstaande kantoorpanden en gemeentelijk vastgoed bij voorrang wordt ingezet om statushouders te huisvesten, wordt dit pand als een geschikte oplossing gezien. Het streven is om 30 sociale huurwoningen te creëren. De zelfstandige woonunits hebben een oppervlakte van 24 vierkante meter en zijn bijvoorbeeld ook erg geschikt voor jongeren, studenten en starters.

Luisteren naar bewoners
Voordat er een definitieve beslissing wordt genomen, wil de gemeente graag eerst in gesprek met de omwonenden. Daarom is er vandaag een bijeenkomst om toe te lichten hoe de huidige functie van het gebouw kan worden omgezet naar een woonfunctie, en te luisteren naar wat bewoners ervan vinden. De ruimte wordt geboden om bijvoorbeeld mee te denken en welke mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn om de statushouders in de gemeenschap op te nemen.

Sociale huisvester
Als corporaties vinden wij dat iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd in een schone en veilige omgeving. Dat is als sociale huisvester onze taak. Vanuit die beweegreden hebben wij als corporaties met de gemeente A’dam afgesproken om in 2016 gezamenlijk 2400 mensen die een verblijfsvergunning hebben te huisvesten. Om de wachtlijsten niet langer te laten oplopen willen we extra woningen realiseren, en dat gebeurt onder meer door dit soort initiatieven.

Deel deze pagina