Nieuwsbericht

Blij met de waardering van de visitatiecommissie

Publicatiedatum: 24-08-2016

Rochdale heeft zich de afgelopen periode laten visiteren. We zijn blij dat we van de visitatie-commissie waardering en respect krijgen voor waar wij nu als organisatie staan.

Dat de commissie ons als open, constructief, benaderbaar, sociaal en zakelijk typeert, zien wij als een groot compliment. Een visitatie is een officiële inspectie. Een onafhankelijke groep specialisten bekijkt kritisch wat wij presteren op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Op deze manier leggen we verantwoording af en kunnen we ons daar waar nodig verbeteren.

Verbeterpunten
We herkennen ook de verbeterpunten die de visitatiecommissie aandraagt. Zo willen bewonerscommissies eerder en uitgebreider geinformeerd worden over wat we van plan zijn en waarom. De komende tijd gaan we met deze verbeteracties aan de slag. Verder zien wij als verbeterpunt het goed bijhouden of in de gaten houden in hoeverre we de afspraken met de gemeente realiseren. Op deze manier kunnen we (nog) sneller bijsturen.

Orde op zaken

Vanaf 2009 hebben wij orde op zaken gesteld en ingrijpende keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld door renovaties stil te leggen of uit te stellen. De nadruk werd gelegd op de kwaliteit en het onderhoud van ons bestaande bezit. Verder hebben we onze werkwijze aangepast en er zijn meerdere reorganisaties geweest. We hebben in deze periode veel gevraagd van onze huurders én medewerkers, maar we herstelden ons op alle fronten. Het behalen van het KWH-label is hiervan een mooi resultaat. Dit keurmerk geeft aan dat wij de dienstverlening goed op orde hebben.  

Kleur bekennen
Sinds begin 2016 vernieuwen we onze koers samen met medewerkers, huurders en andere belanghebbenden. De vernieuwde koers is in juli afgerond. De uitkomsten van de visitatie gaven waardevolle inzichten die bij de vernieuwing van onze koers aansluiten. Zo zijn wij een corporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen die groep zijn we er voor iedereen. Zorgen voor voldoende sociale woningen is onze belangrijkste opgave de komende jaren. Wij vinden dat gemengde wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen, bijdragen aan de woonkwaliteit in stad en regio.

Lees hier het visitatierapport van Rochdale en onze bestuurlijke reactie hierop.

Deel deze pagina