Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Blij met sociaal akkoord om huren niet te verhogen

Publicatiedatum: 19-12-2018

Woningcorporaties waaronder Rochdale hebben ingestemd met het nieuwe Sociaal Huurakkoord. Daarin is met de Woonbond afgesproken de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren gemiddeld niet meer te verhogen dan met het inflatiepercentage.

Binnen de landelijke afspraken kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten overeenkomen dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen, bijvoorbeeld voor nieuwbouw in de regio. Bestuursvoorzitter van Rochdale Hester van Buren stemde voor: ‘Ik ben blij dat we met de huurders tot een akoord zijn gekomen. Een van de belangrijke punten in de koers die wij (Rochdale) varen, is betaalbaarheid van onze woningen.’

Huurders beschermen

Corporatiebestuurders vroegen aan het Aedes-bestuur aandacht voor de uitvoerbaarheid en uitwerking van het akkoord. Aedes, de Woonbond en het ministerie van BZK starten daarvoor gezamenlijk een werkgroep. Aedes-voorzitter Marnix Norder gaf aan dat de inhoudelijke afspraken ingaan op het moment dat de minister deze omzet in wetgeving. De kern volgens Norder: ‘In de afgelopen jaren zijn de steeds hogere belastingen – zoals de verhuurderheffing – op het bord van de huurder gekomen. Met het nieuwe akkoord beschermen we huurders tegen de fiscus; zij hebben zekerheid dat hun huis betaalbaar blijft. En komt er ruimte voor lokaal maakwerk voor huurbeleid.

Deel deze pagina