Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Cultuurhistorische eisen belemmeren nieuwbouw

Publicatiedatum: 19-11-2020

De stapeling van gemeentelijke eisen maakt de bouw van nieuwe woningen in de Zaanstreek steeds ingewikkelder.

Extra cultuur-historische voorwaarden die de gemeente wil stellen dreigen nieuwbouw in bepaalde buurten vrijwel onmogelijk te maken. De woningcorporaties uit de regio en het Huurdersoverleg Zaanstreek spreken hun zorgen hierover uit. Ze roepen op af te zien van aanscherpende maatregelen.  

Zeker in de vooroorlogse buurten zullen aanvullende eisen voor behoud van cultuur-historische waarden de mogelijkheden beperken om wijken duurzamer, comfortabeler en vitaler te maken. Corporaties hebben veel respect voor het Zaanse verleden en een goede cultuur-historische uitstraling, maar het eisenpakket dreigt door te schieten. Sociale (ver)nieuwbouw dreigt onbetaalbaar te worden. 

Petitie

De woningcorporaties dringen er bij de gemeente Zaanstad op aan geen aanvullende cultuur-historische eisen te stellen. De huurders uit de regio, georganiseerd in het Huurdersoverleg Zaanstreek, hebben een persbericht uitgebracht en een petitie opgesteld die via de website van Parteon ondertekend kan worden

Deel deze pagina