Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

De Kandelaar in Amsterdam Zuidoost is verkocht

Publicatiedatum: 03-11-2017

Kerkverzamelgebouw De Kandelaar in Amsterdam Zuidoost is verkocht. Het gebouw wordt vanaf nu niet meer door Rochdale beheerd en verhuurd.

Rochdale wilde de Kandelaar verkopen, omdat kerkgebouwen niet (meer) tot de kerntaken behoort. De verkoop heeft plaatsgevonden via een openbare inschrijving. Er zijn meerdere biedingen gedaan, maar het gebouw is verkocht aan de grootste huurder in het gebouw, stichting Pentecost RevivalChurch. Rochdale is tevreden met de verkoopopbrengst en ook de bestemming. Na de officïele  handtekening bij de notaris (foto) is het nu definitief.

Oplossing voor kerken

Behalve met de inzet van Rochdale, werd de Kandelaar in 2007 met hulp van Stadsdeel Zuidoost en Europees geld gebouwd om een oplossing te creëren voor het huisvestingsprobleem van de Afrikaanse kerken in de Bijlmer. Door de vernieuwing van de Bijlmermeer, waardoor veel flatgebouwen en parkeergarages werden gesloopt, leden namelijk vele kerkgenootschappen er een zwervend bestaan. Vooral kleinere genootschappen hielden juist daar hun kerkdiensten, ze konden door die ontwikkelingen geen kant meer op.

André Rouvoet

De Kandelaar die tien jaar geleden werd geopend door André Rouvoet, is bekend in Amsterdam Zuidoost en kwam in het verleden meerdere malen in opspraak vanwege de geluidsoverlast als gevolg van muziek en gezang in de kerkzalen. Om deze reden staat er één zaal leeg.

Deel deze pagina