Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

De toekomst van de Van Deysselbuurt

Publicatiedatum: 22-03-2018

Samen met de gemeente werkt Rochdale aan een brede aanpak voor de toekomst van de Van Deysselbuurt. Wat staat er in deze ‘gebiedsvisie’ voor de Van Deyssel?

Gemengde buurt: verschillende doelgroepen en prijsklassen

Het woningaanbod in de buurt is nu erg eenzijdig. 90% van de woningen in de buurt is sociale huur en 10% vrije sector. Een gemengde buurt betekent aanbod voor verschillende doelgroepen bijvoorbeeld: ouderen, starters, jongeren en gezinnen. En het betekent ook aanbod van woningen in verschillende prijsklassen. We streven naar een 60% sociale huur en 40% vrije sector. Omdat we nieuwe woningen willen bijbouwen blijft het aantal sociale huurwoningen in de buurt ongeveer gelijk.

Meer woningen bijbouwen

Het is voor Amsterdam belangrijk dat er meer woningen bijkomen omdat er steeds meer vraag is naar huizen. Rochdale en het stadsdeel zien dat ook als een belangrijke opgave. Door woningen bij te bouwen kunnen we verschillende woningen voor verschillende doelgroepen aanbieden. Het is hoe dan ook van belang dat het aantal sociale huurwoningen in de buurt gelijk blijft.

Groene stadsbuurt

Het gebied ten noorden van de Lodewijk van Deysselstraat houdt een groen karakter. Langs de zuidrand van de buurt wordt de Burgemeester Roëllstraat aangepakt. Het idee is om er een stadsstraat van te maken met meer woningen en voorzieningen. Nu is het vooral een brede, lege straat. Er is hier ruimte om woningen bij te bouwen.

Voorzieningen

In de buurt moeten de voorzieningen meer gericht zijn op de bewoners uit de buurt zelf. Ze zijn kleinschalig, afgestemd op de behoefte van bewoners, weinig overlast en dragen bij aan een prettige buurt.

Hoe nu verder?

Rochdale en de gemeente werken de visie samen verder uit. Bewoners hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst waar we meer vertellen over deze gebiedsvisie en wat het voor hen betekent.

Lees ook de Van Deysselkrant met meer informatie over de aanpak van de buurt.

 

Deel deze pagina