Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Demonstratie huurders Blauwvoetstraat over tijdelijke contracten

Publicatiedatum: 05-01-2016

Bewoners van de Blauwvoetstraat (Kolenkitbuurt) waren bij Rochdale om te protesteren. Initiatiefnemer is de Bond voor Precaire Woonvormen.

De aanleiding is de huuropzegging aan een bewoonster van wie haar tijdelijk contract ophoudt. In het blok waar zij woont, beginnen eind april renovatiewerkzaamheden (Koel Kit). De bewoner heeft een tijdelijk contract in het kader van de leegstandswet. Daarvoor is een vergunning verleend door de gemeente Amsterdam, maar deze is verstreken. Wettelijk gezien mag een woning zeven jaar tijdelijk verhuurd worden als daar een vergunning voor is afgegeven. Rochdale houdt zich aan de regels. De  huurder wist dat het tijdelijk was en zij is vroegtijdig geïnformeerd.

Iedereen een vast contract
Naast de eis van de Bond voor Precaire Woonvormen om de betreffende mevrouw een vast huurcontract te geven, willen zij dat ook alle andere bewoners van de Blauwvoetstraat met een tijdelijk contract een vast contract krijgen. Lid van de Raad van Bestuur Birgitte de Maar die met bezoekers sprak, gaf niet toe aan deze eisen. 'Als wij deze toezegging doen, maken we voor u een uitzondering en dan krijgt u voorrang op het woningverdeelsysteem dat we in Amsterdam hebben. Dat betekent altijd nadeel voor anderen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving.’

Leefbaarheid
Tijdelijke huurcontracten in het kader van de Leegstandswet voorkomen dat woningen lang leeg staan, omdat ze worden gesloopt en er een langere periode kan ontstaan tussen uitplaatsing van de permanente bewoners en sloop. Gemeente en woningcorporaties bieden daarom tijdelijke contracten bijvoorbeeld aan studenten aan of andere eenpersoonshuishoudens die hiermee vaak voor een beperkte tijd erg zijn geholpen. Ook zorgt het voor behoud van leefbaarheid in een buurt waar woningen leeg komen te staan maar het nog even duurt voordat de bouwwerkzaamheden aanvangen. Voor zo’n woning wordt door de corporaties maximaal 80% van de toegestane huurprijs gevraagd en de huurder tijdens dit tijdelijk contract inschrijfduur opbouwen bij Woning Net. 

Gemengd bouwen
De Kolenkitbuurt was een buurt met 100% sociale huur en wordt al ruim tien jaar vernieuwd. Na een paar jaar stilte vanwege de moeilijke economische omstandigheden, kunnen we hier nu eindelijk verder aan de slag. In het belang van de leefbaarheid worden er in samenwerking met andere corporaties en de gemeente ook koopwoningen gerealiseerd. Met het geld wat Rochdale verdient door de koopwoningen te verkopen kunnen de sociale huurprojecten worden betaald. In het radioprogramma Nieuws & Co geeft gebiedsregisseur Ronald van Dijk een toelichting.

Deel deze pagina