Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Docenten krijgen voorang op Spark Village

Publicatiedatum: 27-06-2018

Gemeente Amsterdam geeft leraren die lesgeven op een basis- of middelbare school en een woning zoeken in Amsterdam, voorrang.

Het gaat om een proef die duurt tot maart 2019 waarbij wordt samengewerkt met vijf Amsterdamse corporaties waaronder Rochdale. In totaal worden er door de corporaties 100 nieuw op te leveren woningen beschikbaar gesteld op vier locaties. Deze waren in eerste instantie bedoeld voor studenten, jongeren en statushouders. Voor Rochdale betekent dit dat er op Spark Village (Science Park) maximaal 40 woningen worden toegewezen aan docenten.

Tekort leerkrachten
Amsterdam kampt, net als veel andere steden in Nederland, met een groeiend tekort aan leerkrachten. Vooral jonge docenten kunnen hier nauwelijks betaalbare woonruimte vinden. Ze verdienen niet genoeg of ze hebben te weinig wachttijd opgebouwd. Daardoor kiezen zij vaak voor een andere stad waar ze wel een woning kunnen krijgen.

Startende leraren
De woningen zijn bedoeld voor startende leraren die lesgeven op het Amsterdamse basis of voortgezet onderwijs. Leraren tussen de 18 en 28 jaar komen in aanmerking, ze zijn bevoegd leerkracht en hebben een aanstelling van tenminste 0,5 fte. Het bruto inkomen mag niet hoger zijn dan €36.798. Zij krijgen een jongerencontract met een looptijd van maximaal 5 jaar. Daarna hebben ze genoeg inschrijfduur of voldoende salaris om door te stromen naar middeldure huur. In maart 2019 wordt geëvalueerd of de proef het gewenste effect heeft. 

Deel deze pagina