Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Druk Zaanse woningmarkt neemt toe

Publicatiedatum: 09-12-2016

Snel een woning vinden in Zaanstad? Nee, dat lukt niet. Dat moet anders komende jaren. Corporaties, huurders en gemeente spraken af hoe.

De zoektijd om een betaalbare woning te vinden neemt toe. Er wordt minder verhuisd en te weinig bijgebouwd. Hoe dat anders moet bespraken de corporaties, huurders en gemeente Zaanstad. 

Meer kans op een sociale huurwoning
Hoe? De corporaties gaan minder sociale huurwoningen verkopen en zorgen ervoor dat de huur van deze woningen niet boven de grens van € 710 komt. Maar we gaan ook nieuwe sociale huurwoningen bouwen en zorgen voor betere doorstroming. Door deze afspraken krijgen woningzoekenden met een laag inkomen straks meer kans op een woning.

Cijfers Zaanstad nieuwbouw, verkoop en renovaties

  • Corporaties gaan minder verkopen. Zo verkocht Rochdale in 2016 nog 27 woningen in Zaanstad, in 2017 worden dit er 15.
  • In 2016 leverden corporaties al 148 nieuwbouwwoningen op, in 2017 worden dat er 87. Rochdale leverde in 2016 al 25 nieuwe huurwoningen op.
  • In 2017 verbouwen corporaties ruim duizend woningen en krijgen bijna 1500 woningen een beter energielabel. Rochdale gaat volgend jaar naar verwachting 370 woningen in Zaanstad verbeteren. We renoveren nu al twee torenflats en beginnen ook met de voorbereidingen voor een 3e flat in Poelenburg.

Is het betaalbaar?
Het gaat niet alleen om beschikbare woningen, die moeten ook nog eens betaalbaar zijn. Corporaties beloven bij de jaarlijkse huurverhoging niet hoger te zullen gaan dan de grens van € 710,-. Ook leveren we maatwerk voor huurders die financieel in de problemen zitten of in armoede leven. Het liefst zijn we de schulden voor en werken we preventief. Daarin werken gemeente en corporaties nauw samen. Specifiek voor Zaanstad is dat een grote groep huurders boven de 65 jaar is en aangewezen is op een sociale huurwoning. Juist voor deze groep moeten corporaties en gemeente samen zien hoe zij passend kunnen wonen. Hoe dat vorm krijgt? Dat werken we uit in 2017.

Deel deze pagina