Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Een passende woning voor elke Purmerender

Publicatiedatum: 08-12-2016

Zowel jongeren die terug willen naar Purmerend, als ouderen die niet meer passend wonen, moeten de kans krijgen om een passende woning te vinden.

Terug naar de roots
In de prestatieafspraken met de gemeente Purmerend is er vooral aandacht voor deze twee groepen. Met de groep ‘ouderen’ worden de oudere inwoners van Purmerend bedoeld die niet meer ‘passend’ wonen. Zij wonen bijvoorbeeld te groot nu de kinderen het huis uit zijn. Of het wordt onveilig omdat ze niet meer goed kunnen traplopen. Vaak weten deze ouderen niet hoe ze zelf een geschikte woning kunnen vinden. Daarom wil de Gemeente Purmerend de voorlichting voor deze groep verbeteren. De Woningcorporaties, dus ook Rochdale willen graag in gesprek met de oudere bewoner om te zien of en hoe wij daarbij kunnen helpen. Wellicht met aanpassingen in de huidige woning of om te verhuizen naar een geschiktere woning. Met de groep ‘jongeren’ wordt de groep bedoeld die eerder uit Purmerend vertrok omdat er in Amsterdam meer te beleven viel en ze vlakbij hun school of universiteit wilden wonen. Inmiddels zien we dat er steeds meer jongeren terug willen naar de stad waar ze vandaan komen.

Inwoners eerst
Om elke Purmerender een passende kans te geven, krijgen inwoners van Purmerend voorrang bij nieuwbouwwoningen. Vrienden krijgen samen de mogelijkheid om via een friends-contract toch een woning samen te huren. 80% van de woningen wordt aangeboden onder de grens voor huurtoeslag van 628,- euro en de corporaties spreken af dat ze samen niet meer dan 100 woningen per jaar verkopen.

Energieverbruik
Verder staat de kwaliteit van de woning en het energieverbruik centraal. Ambitie van de corporaties is om het totale bezit in Purmerend gemiddeld op label B te krijgen. Het bezit van Rochdale heeft dit gemiddelde nu al bereikt. De nieuwbouw die de komende jaren weer aantrekt, geeft daarbij ook een duwtje in de rug. Voor de komende vier jaar zijn ruim 500 nieuwe woningen gepland. Zo levert Rochdale in 2017 al acht nieuwbouwwoningen in de wijk Weidevenne op.

Bijzondere groepen
Tot slot: in Purmerend zijn veel zorginstellingen die woonruimte zoeken voor hun cliënten. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking die wel zelfstandig kunnen wonen. Om ook deze mensen een kans te geven, worden extra woningen toegewezen.

Deel deze pagina