Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Een sociale huurwoning zoeken, verandert

Publicatiedatum: 27-05-2020

Er is een groep mensen die dringend een woning nodig heeft, maar niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring en een te korte inschrijfduur heeft. Zij komen in de knel in het huidige systeem.

Woningmarkt onder druk

  • Begin 2019 stonden 400.000+ personen ingeschreven bij Woningnetregio Amsterdam. Circa 90.000 daarvan zoeken actief.
  • 35% van het aanbod gaat naar woningzoekenden met een urgentie.
  • De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn/haar eerste sociale huurwoning kan betrekken, is circa 11 jaar.

Daarom kijken gemeenten en corporaties in de regio Amsterdam,  Amstelland-Meerlanden en  Zaanstreek-Waterland naar een andere manier om de schaarse woningen te verdelen. Uitgangspunt daarbij is dat de woningen moeten gaan naar degene die deze het hardste nodig heeft. 

Hester van Buren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rochdale zegt hierover: "Het gaat mij er om dat de regionale woningmarkt open wordt gezet voor de mensen die echt een woning nodig hebben en dat het aanbod niet alleen maar gaat naar degene die simpelweg het langst in de rij staat."

Geef uw mening!

U kunt een reactie geven op dit voorstel. De inspraakperiode loopt van dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 28 juli 2020. Kijk op socialehuurwoningzoeken.nl voor meer informatie over het voorstel en hoe u uw mening kunt geven.

Deel deze pagina