Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Een sterkere buurt met ideeën uit de buurt

Publicatiedatum: 19-04-2021

In maart werden een aantal bewoners van buurt 10 in het Amsterdamse Geuzenveld verrast met een bloemetje. Buurtgenoten gingen samen met medewerkers van Philadelphia en Prisma, langs de deuren. Dat deden ze om contacten te leggen en op zoek te gaan naar de positieve energie in de buurt om samen met bewoners de buurt sterker te maken.

Philadelphia kwam met dit idee. Deze stichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia komt graag in contact met buurtbewoners om te kijken wat er speelt en leeft. Ook willen ze er graag achter komen hoe de sociale samenhang versterkt kan worden: hoe kun je ervoor zorgen dat buurtgenoten iets kunnen beteken voor elkaar en voor de buurt? 

Goede ideeën 

Dat kan onder andere door de aandacht te richten op de talenten van buurtbewoners. Daarom gingen cliënten van Philadelphia vóór corona al buurt 9 in Geuzenveld in. Daar knoopten ze praatjes aan met buurtbewoners. Er ontstonden mooie gesprekken en er werden goede ideeën opgehaald. Veel vrouwen zeiden bijvoorbeeld dat ze graag andere vrouwen zouden ontmoeten. Het resultaat: een vrouwengroep. 

Iedereen hoort erbij 

Eén buurbewoner wilde graag de lunch verzorgen voor haar buren. Het resultaat: een maandelijkse buurtlunch. Verschillende buurtbewoners helpen mee met de lunch. En nemen deel aan de vrouwengroep. Zo ook bewoners die door Philidelphia worden ondersteund. Iedereen hoort erbij. 

1,5-meterbankje 

In 2020 kreeg Philadelphia subsidie van de gemeente om ook in buurt 10 buurtgesprekken te voeren. Alleen moest dat vanwege de coronamaatregelen wel een andere manier. “We hoorden dat een aantal kunstenaars 1,5-meterbankjes maakten”, zegt Irma Vroegop. Zij ondersteunt Philadelphia bij dit project. “Daarvan hebben we er twee besteld en we zijn ermee de buurt ingegaan. We ontmoetten buren die ook iets willen. Een high tea organiseren, bijvoorbeeld. Of een straatbingo. Vanwege corona kan dat nu allemaal niet. Maar zodra de maatregelen het toelaten, gaan we met dit soort ideeën aan de slag.” 

Langs de deur 

De 1,5-meterbankjes waren een groot succes. Er ontstonden gesprekken, waar steeds meer buurtbewoners aan meededen. Irma: ‘Er vormde zich elke keer een groepje om het bankje. Maar sinds de aanscherpingen van de maatregelen, mocht dat ook niet meer. Vandaar het idee om bij mensen aan te bellen. Met een bloemetje, om het ijs te breken.” 

Buurtgesprek 

Rochdale heeft zich aangesloten bij dit project. Irma: “Eind maart hadden we een buurtgesprek via internet. Buurtbewoners zagen daar ook mensen van Rochdale, de gemeente en de wijkagent. Dat stelden ze heel erg op prijs. Door de aanwezigheid van de professionals kregen Rochdale, de gemeente en de politie een gezicht. Sámen optrekken versterkt de relatie en het vertrouwen.” 

Meer kleur in het leven 

Waarom een project als dit zo belangrijk is voor de buurt? Irma: “Omdat er altijd mensen zijn die iets willen betekenen voor de buurt, maar niet zo goed weten hoe ze dat aan moeten pakken. En omdat er altijd mensen zijn die even dat duwtje nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Zodat hun leven meer kleur krijgt. Daarvoor moeten wij als professionals actief de buurt in. Door buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, krijgt de buurt voor hen een ander gezicht. In zo’n buurt voelen ze zich veiliger én prettiger.” 

Sterke buurten 

Het project om buurtbewoners in buurt 9 en 10 in Geuzenveld met elkaar in contact te brengen heet ‘Nieuwe verbindingen’. Het is een idee van Stichting Philadelphia. Verschillende andere organisaties doen ook mee: 

  • Cordaan 

  • Gemeente Amsterdam 

  • GGZ inGeest 

  • Politie (de wijkagent) 

  • Prisma 

Rochdale doet mee en betaalt mee aan het project. Dat doen we omdat wonen veel meer is dan een dak boven het hoofd. Iemands woonomgeving bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van leven. Daarom helpen wij mee om buurten sterker te maken. Buurten waar u zich veilig voelt en waar u andere mensen kunt ontmoeten. 

 

Deel deze pagina