Nieuwsbericht

Geen uitzondering bij tijdelijke huurcontracten

Publicatiedatum: 01-11-2016

Wie een tijdelijk huurcontract aangaat, weet bij de ondertekening dat het een tijdelijke situatie is en bovendien dat die situatie eerder afgelopen kan zijn dan de sloopdatum van de woning.

Voor de wijk Jeruzalem is een wijkvernieuwingsplan opgesteld. Om dit te realiseren sloopt Rochdale 138 woningen en worden er ruim 300 woningen van Rochdale gerenoveerd zodat ze weer minstens 25 jaar mee kunnen. De renovatie is ingrijpend en kan niet in bewoonde staat worden uitgevoerd. Bewoners gaan daarom gemiddeld zo’n 6 a 8 weken naar een wisselwoning. In augustus van dit jaar is Rochdale al gestart met het klaarmaken van wisselwoningen voor de eerste fase van de renovatie (project JKL). Omdat bewoners erg gebonden zijn aan hun buurt, liggen deze wisselwoningen ook in de wijk Jeruzalem.

De wisselwoningen worden beschikbaar gemaakt door tijdelijke huurcontracten op te zeggen. Door dit ‘dringend eigen gebruik’ moet bijvoorbeeld Robert Jan zijn tijdelijk gehuurde woning in de Fibigerstraat verlaten. Voor de ondertekening van een tijdelijk huurcontract bij Rochdale en Alvast wordt deze opzeggingsgrond als mogelijke situatie altijd vermeld. Zo ook bij Robert Jan, voordat hij in maart 2015 zijn tijdelijke huurcontract ondertekende. In augustus 2016 is hieraan de daadwerkelijke einddatum verbonden, geheel volgens de voorgeschreven termijn.

Geen uitzonderingen
De Bond voor Precaire Woonvormen is het niet eens met deze situatie en vindt dat Robert Jan het recht moet krijgen om er te blijven wonen tot de sloop, en wanneer hij eruit moet dat hij een andere woning moet krijgen. Rochdale gaat hiermee niet akkoord. “De bewoner heeft een tijdelijk contract. Hij weet vanaf het begin dat het een tijdelijke situatie is die bovendien eerder afgelopen kan zijn dan de sloop van deze woning. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving. Als wij deze toezegging doen, geven wij een oneerlijke voorrang op het woningverdeelsysteem dat we in Amsterdam hebben. Dat betekent altijd nadeel voor anderen. Bovendien hebben wij wisselwoningen nodig om de vaste huurders uit de wijk, die al lang op de renovatie wachten, te kunnen huisvesten tijdens de renovatie van hun woning.” aldus Hester van Buren.

Leefbaarheid
Tijdelijke huurcontracten worden ingezet om te voorkomen dat woningen lang leeg staan tussen de verhuizing van de oude huurder en de projectmatige aanpak (sloop of renovatie). Deze contracten, tegen maximaal 80% van de toegestane huurprijs, worden vaak aangeboden aan studenten of andere kleine huishoudens. Zo kunnen zij toch zelfstandig wonen, zij het voor een beperkte tijd, en tegelijkertijd woonduur opbouwen voor WoningNet. Ook zorgt het voor behoud van leefbaarheid in een buurt waar woningen leeg komen te staan maar het nog even duurt voordat de bouwwerkzaamheden beginnen.

Deel deze pagina