Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Gemeente en corporaties investeren fors in Röellbuurten (Nieuw West)

Publicatiedatum: 10-12-2020

Luchtfoto van de Roellbuurten

Er komt een grootscheepse vernieuwingsoperatie van drie ‘ontwikkelbuurten’ in Nieuw West: de Van Deysselbuurt, Dichtersbuurt en Couperusbuurt. De gemeente Amsterdam en woningcorporaties Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard hebben gisteren het plan ondertekend voor de verbeteraanpak van deze ‘Roëllbuurten’. De partijen gaan een langdurige samenwerking met elkaar aan om de buurten zowel fysiek als sociaal een flinke impuls te geven. In totaal gaat het om investeringen van honderden miljoenen euro’s. Intensief overleg met bewoners staat centraal bij de verdere concretisering van de plannen.

Amsterdam kent 32 ‘ontwikkelbuurten’, die vanwege de omvang en hardnekkigheid van sociale en fysieke problemen om een intensieve, integrale en meerjarige aanpak vragen. In stadsdeel Nieuw-West bevinden zich 19 van de 32 ontwikkelbuurten. Drie daarvan worden de Röellbuurten genoemd: de Van Deysselbuurt, Dichtersbuurt en Couperusbuurt. De buurten liggen aan de lange Burgemeester Röellstraat, die als een mes het stadsdeel doorklieft en van het Lambertus Zijlplein in het westen naar metrostation Jan van Galenstraat in het oosten loopt. De anonieme verkeersweg wordt omgevormd tot een aantrekkelijke, veilige en groene stadslaan.  

Betere sociale en fysieke omstandigheden

De gemeente en de drie woningcorporaties spreken af dat ze intensief gaan samenwerken om de sociale en fysieke omstandigheden in de Röellbuurten te verbeteren. Ze gaan een langdurige verbintenis aan om de operatie, die tien jaar gaat duren, in goede afstemming met de huidige bewoners uit te voeren. Uitgangspunt is dat zij optimaal profiteren van de ontwikkelingen. Bij renovatie of sloop moeten bewoners tijdelijk op een andere plek dicht in de buurt kunnen wonen of worden geholpen met verhuizing ergens anders heen.

Evenveel sociale huur, meer middensegment en koop

Geïnvesteerd wordt in leefbaarheid, renovatie en verduurzaming van woningen, in nieuwbouw, de openbare ruimte en voorzieningen voor de jeugd. Het aantal sociale huurwoningen blijft in principe ten minste gelijk. Door te verdichten groeit de woningvoorraad in middensegment en koopsector. Zo ontstaan er gemengde buurten, met eigentijdse voorzieningen en uiteenlopende groepen bewoners. De woningen die er bijkomen, zijn allereerst bedoeld voor ’economische stijgers’ onder de zittende huurders. Als zij in hun buurt blijven wonen, is dat goed voor de sociale cohesie. Zij hebben hun netwerk daar of hun ouders wonen er. Het aantal woningen in de Röellbuurten zal netto met zo’n 1.250 toenemen: van 2.450 nu naar circa 3.700 in 2030.

 

Meer informatie

Verbeteraanpak Röellbuurten (en Uitvoeringsagenda Sociaal)

 

 

Deel deze pagina