Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Hotel aan de Pieter Calandlaan komt er niet

Publicatiedatum: 10-10-2016

Het is een poosje stil geweest rondom de mogelijke komst van een hotel in de bedrijfsruimte die nu nog steeds leeg staat aan de Pieter Calandlaan. Veel bewoners van het aangrenzende Osdorperhof zijn hier niet blij mee.

In Osdorperhof wonen veel ouderen met een zorgbehoefte. In gesprekken die we met hun hebben gehad, blijkt dat zij zich zorgen maken over mogelijke overlast.

Geen hotel
Verder is er nog geen vergunning afgegeven door de gemeente in verband met een bezwaarprocedure die nog steeds loopt. De radiostilte duurde zo lang omdat wij inmiddels meerdere gesprekken hebben gevoerd met de hotelexploitant om tot afspraken te komen. Uiteindelijk hebben wij deze gesprekken beëindigd en besloten om de ruimte niet aan deze exploitant te verhuren. Er komt dus geen hotel.

Alternatieven
Wij kijken nu verder naar alternatieven om invulling te geven aan de ruimte. Dat kan een bedrijf zijn, maar we kijken ook naar mogelijkheden voor een woonfunctie. Als tijdelijke invulling wordt er gebruik gemaakt van anti-kraak. We stemmen daarbij regelmatig af met de bewoners-commissie Osdorperhof. Dat hebben we ook gedaan met betrekking tot de eerder genoemde ontwikkelingen. Alle bewoners hebben we geïnformeerd middels een brief. Wij houden iedereen verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Deel deze pagina