Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Huren en bedrijfslasten bij Rochdale relatief laag

Publicatiedatum: 22-11-2018

De gemiddelde huur bij Rochdale bedraagt in 2018 504 euro. Daarmee vraagt Rochdale een relatief lage huur. Ook de bedrijfslasten zijn vergeleken met andere corporaties laag. De dienstverlening is in vergelijking met vorig jaar verbeterd, maar is nog steeds een aandachtspunt.

De Aedes-benchmark geeft op hoofdlijnen een beeld over hoe corporaties presteren ten opzichte van elkaar. Dit jaar deden er 291 woningcorporaties (90%) mee aan de benchmark.

Huurdersoordeel

Het oordeel van huurders over hoe ze de dienstverlening ervaren, blijft over de hele sector genomen stabiel. De dienstverlening van Rochdale is er op punten op vooruit gegaan, maar het kan (nog steeds) beter. Als het gaat om onderhoud en verbetering van woningen is de beoordeling hetzelfde. De ervaren woningkwaliteit scoort vergeleken met het landelijk gemiddelde lager. Dat is te verklaren door de aard van het bezit.

Energiezuinig

Rochdale zet flink in op energiebesparende maatregelen. Dat is terug te zien in de score op ‘energetische prestatie’, die beter is dan het gemiddelde van de corporaties. De CO2 uitstoot is echter hoger dan gemiddeld.

Blijven verbeteren

De koepel van woningcorporaties (Aedes) initïeert deze benchmark en de kennis die het oplevert, is nuttig. Met behulp hiervan blijven we werken aan (nog) betere prestaties en nog tevredener huurders.

Deel deze pagina