Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Huurders iets meer tevreden en minder bedrijfslasten

Publicatiedatum: 24-11-2016

De tevredenheid van nieuwe huurders op het gebied van dienstverlening is iets gestegen; van 7,3 naar 7,5.

Als je kijkt naar de voldoening van huurders met een reparatieverzoek en huurders die uit een sociale huurwoning vertrekken, is er niets veranderd ten opzichte van vorig jaar (respectievelijk 7,4 en 7,2). Het aantal betaalbare sociale huurwoningen (met een huur tot de grens van € 618,24) is gestegen met bijna 11.000 woningen (0,6 procent).

Bedrijfslasten
In 2015 brachten de woningcorporaties de bedrijfslasten waar ze invloed op hebben omlaag met 8,5 procent, wat neerkomt op gemiddeld 70 euro per huurwoning. Deze bedrijfslasten betreffen de kosten die we maken om ons werk goed te kunnen doen; het beheren van verhuureenheden. Denk aan personeelskosten maar ook alle andere faciliteiten die nodig zijn, van een goed functionerende computer en een kantoor om in te werken tot een bedrijfsauto.
Dat blijkt uit de derde editie van de Aedes-benchmark. In dit onderzoek zijn 309 corporaties met elkaar vergeleken als het gaat om dienstverlening: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrekkende huurders. Verder is gekeken naar de bedrijfslasten.

Individuele score
Rochdale laat in vergelijking met vorig jaar een verbetering zien als het gaat om de bedrijfslasten die verder omlaag zijn gegaan naar 712 euro per eenheid. Het jaar daarvoor was dit nog 739 euro per woning. Verder scoren we wat betreft de huurders die vertrekken (7,3) iets hoger dan gemiddeld (7,2). Vorig jaar kregen wij een 7,1. Wanneer het gaat over de huurders die nieuw zijn, is de waardering (7,2) lager dan het gemiddelde (7,5). Vergeleken met het jaar ervoor hebben we ons wel met één tiende punt verbeterd. Onze score op het gebied van reparatieverzoeken (6,9) is ook lager dan het gemiddelde (7,4) en is het afgelopen jaar gelijk gebleven.

Extra hulpmiddel
De kennis die deze benchmark oplevert, is nuttig en zien we als extra hulpmiddel. We zijn op de goede weg en blijven werken aan onze efficiëntie. Zo nemen we als leerpunt mee een nog betere behandeling van reparatieverzoeken. We zijn druk bezig om met behulp van de website het huurders ook digitaal zo gemakkelijk mogelijk te maken om een beroep op ons te doen. De eerste resultaten hiervan worden op z’n vroegst volgend jaar zichtbaar. Ook ligt er een uitdaging klaar om nieuwe huurders zich sneller en nog meer thuis te laten voelen.

Deel deze pagina