Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Huurverhoging alleen voor mensen met een lage huur

Publicatiedatum: 23-04-2018

Rochdale vindt betaalbaarheid voor haar huurders belangrijk. Huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur krijgen daarom geen huurverhoging, zelfs geen inflatie.

Bewoners die nu een lage huur betalen, krijgen wel een huurverhoging. De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2018 met maximaal 3,9% omhoog. Wie meer verdient dan €41.056 mag een (inkomensafhankelijke) huurverhoging van maximaal 5,4% krijgen. Huurders met een lage huur én een laag inkomen krijgen de verhoging geheel of voor een groot deel gecompenseerd met huurtoeslag.

Overzicht Huishoudinkomen onder € 41.056

 

Netto huur                    Verhoging Rochdale                  Wettelijk max.


t/m 417,00                       3,9%                                      3,9%                                     

417,00 - 500,00               3,25%                                    3,9%

500,00 - 640,00               2,25%                                    3,9%

640,00 - 711,00               0%                                         3,9%
 

Brief in de bus

Ligt de netto huurprijs boven € 711,- dan toppen we deze af naar € 711,-. Ook laten we de huur nooit uitstijgen boven 100% maximaal redelijk. Vanaf 19 april ontvangen alle huurders van een sociale huurwoning van Rochdale een brief over de huurverhoging. Vóór 1 mei moeten alle voorstellen bij de huurder zijn. Huurders kunnen tot 1 juli 2018 bezwaar maken tegen het voorstel. In de enveloppe zit ook een brochure met een toelichting. Meer uitleg staat op de pagina over de jaarlijkse huuraanpassing en op de website van de Bewonersraad van Rochdale.

Deel deze pagina