Nieuwsbericht

Indicatieve bestedingsruimte: goed om te weten, wel verstandig blijven

Publicatiedatum: 24-06-2016

Minister Blok heeft de zogeheten indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties vandaag gepubliceerd. Voor Rochdale is het een bevestiging dat we inmiddels een financieel gezonde organisatie zijn.

Minister Blok heeft de zogeheten indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties vandaag gepubliceerd. Er is gekeken naar het bedrag dat wij als corporatie kunnen investeren wanneer we het maximale bedrag dat we mogen lenen ook daadwerkelijk lenen. We zijn blij dat het ministerie nog eens heeft gekeken naar hoe wij er voor staan en wat de financiële mogelijkheden zijn. Voor Rochdale is het een bevestiging dat we inmiddels een financieel gezonde organisatie zijn. En wij zien ook mogelijkheden om meer te investeren dan we toe nu toe deden.

Met onze vernieuwde koers gaan we actief inzetten op het verbeteren van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Daarbij willen we wel een betrouwbare partner blijven van onze huurders en gemeenten en goed rekening houden met de specifieke opgave die er is in wijken en gemeenten.

Positieve bevestiging
Uit de bevindingen blijkt dat wanneer Rochdale het maximale bedrag gaat lenen, wij:

  • ofwel € 336 mln. extra kunnen investeren in nieuwbouw;
  • ofwel € 267 mln. extra kunnen investeren in verbetering van ons bestaande bezit;
  • of we kunnen extra huurkorting geven van in totaal iets meer dan € 11 mln. per jaar, dit is ca. €25,- per woning per maand.

Deze drie bedragen zijn geen ‘geld op de plank’, maar geven dus de maximale ruimte aan.

Meer informatie over de indicatieve bestedingsruimte vindt u hier.

Betrouwbare partner
Wij gaan de komende periode zeker meer investeren, maar zullen dit wel verstandig doen. Maximaal lenen zou betekenen dat we geen buffer hebben om tegenvallers op te vangen zoals bijvoorbeeld een mogelijke verhoging van heffingen, een rentestijging of andere niet voorziene ontwikkelingen. En waar de minister nog geen rekening mee heeft gehouden is het effect van de recent sterk gedaalde inflatie, dit zet ook onze huurinkomsten onder druk en dus ook de beschikbare financieringsruimte.
Zonder een buffer moeten we bij elke tegenvaller onze plannen aanpassen en kunnen we dus geen betrouwbare partner zijn voor gemeenten en huurders waarmee we langjarige afspraken maken.

Maatschappelijke opgaves verschillen
De cijfers uit het onderzoek naar de bestedingsruimte zijn gebaseerd op het aantal woningen dat een corporatie heeft in een bepaalde gemeente. In ons geval is er een verdeling gemaakt voor onze financiële ruimte in de gemeentes Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Purmerend en Zaanstad. Daarbij is echter geen rekening gehouden met de maatschappelijke opgaves, die per gebied flink kunnen verschillen. Daarom vinden wij dat de cijfers een vertekend beeld geven. Zo besteden wij in kwetsbare gebieden zoals Amsterdam Nieuw West en Poelenburg in Zaanstad veel meer geld en tijd omdat hier de leefbaarheid onder druk staat.

Toekomst kijken
Op dit moment zijn wij in gesprek met gemeenten en huurders over afspraken voor de komende jaren. Het cijfer van de minister over de bestedingsruimte zullen wij hierin zeker betrekken.
 

Deel deze pagina