Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Invloed op toewijzing woningen Zaanstad

Publicatiedatum: 20-03-2018

Zaanstad mag voortaan in Poelenburg en Peldersveld aan sommige mensen die een sociale huurwoning zoeken voorrang verlenen. Sta je slecht bekend bij de politie, dan maak je geen kans.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft hiervoor toestemming gegeven. Er wordt ook gekeken naar het inkomen en het werk wat mensen doen. Met een bepaald maatschappelijk beroep heb je een streepje voor. Zaanstad gaat nu samen met de politie en de woningbouwcorporaties Rochdale, Parteon en ZVH voorbereidingen treffen om de huurwoningen die vrijkomen anders toe te wijzen.  

Stap voor stap

Hierdoor kan de bevolkingsamenstelling stapje voor stapje worden veranderd. De wijk Poelenburg en de naastgelegen buurt Peldersveld hebben al jaren te maken met probleemjongeren. In 2016 kwam Poelenburg landelijk in het nieuws, onder meer door een treitervlogger die overlast veroorzaakte met zijn vrienden. Wethouder wonen Jeroen Olthof: ‘Bewoners van Poelenburg en Peldersveld hebben zelf aangegeven dat er veel kwetsbare inwoners in de wijken wonen. Ze willen dat dit verandert en dat er meer diversiteit in de wijk komt. Ook signalen van onder meer ouders en leraren wijzen in één richting: er moet iets gedaan worden aan de eenzijdige samenstelling van de bevolking in Peldersveld en Poelenburg.’ De gemeente en woningcorporaties waaronder Rochdale delen deze mening.

Vier jaar

Voor de mensen die er nu al wonen heeft het geen gevolgen. De maatregel gaat medio juli in en geldt in eerste instantie voor vier jaar. Daarna kan de gemeente verlenging aanvragen. Dan moet wel worden aangetoond dat de maatregel nog steeds nodig is. Door deze mogelijkheid wil de gemeente Zaanstad de leefbaarheid in de wijken vergroten en de overlast en criminaliteit beperken. 

Deel deze pagina