Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Kans op woning in Landsmeer groter voor starter

Publicatiedatum: 01-12-2016

Er komen meer sociale huurwoningen in Landsmeer. Een aantal vrije sector woningen waar bewoners vertrekken, wordt hiervoor beschikbaar gesteld.

Verder verkoopt Rochdale geen woningen in Landsmeer. Enerzijds krijgen starters meer kans een woning te vinden, anderzijds kunnen ouderen die er al (lang) wonen nog langer blijven. Dit zijn de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt met de gemeente Landsmeer, Rochdale en haar bewonersraad.

Kansen voor iedereen
De gemeente is erg geliefd, en de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. Hoe ouder de bewoners worden, des te meer zorg zij nodig hebben. Alle partijen vinden het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Als dat echt niet meer lukt, dan gaat Rochdale in gesprek met de huurder en de gemeente om te kijken of er een mouw aan te passen is. Als het nodig is, wijzen we  woningen aan waar deze ouderen kunnen wonen. Dicht bij het centrum en met de nodige voorzieningen.

Moeilijk voor starters
Als de vraag naar woningen al groot is, en er tegelijkertijd ouderen langer blijven wonen, is het voor starters helemaal lastig. Daarom ondersteunt de gemeente de mogelijkheid die Rochdale biedt om friendscontracten af te sluiten naar de gelijknamige serie friends. Volgend jaar werken Rochdale en de gemeente Landsmeer dit verder uit.

Energiezuinig
Eerder is al genoemd dat we geen woningen verkopen. Uitzondering is wanneer er opnieuw wordt gebouwd. Dan overleggen we eerst met de gemeente. Verder is in de prestatieafspraken vastgelegd dat de woningen van Rochdale voor eind 2020  geen F- en G-labels meer hebben. Dat betekent dat we ze energiezuiniger maken. Bij overlast zoeken partijen elkaar op waar nodig en brengen wij de inbraakveiligheid van de woningen in kaart gebracht in 2017.     

Deel deze pagina