Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Kans op woning voor jongeren op markt vergroten

Publicatiedatum: 01-08-2016

Een deel van onze woningen in Amsterdam gaan wij met een tijdelijk jongerencontract aanbieden. Dit vijfjarige contract biedt jongeren tussen de 18 en 28 jaar meer kans op het vinden van een woning.

De reden hiervan is een van de belangrijke doelstellingen die in het Vernieuwde Koersplan staan, handen en voeten te geven. De behoefte aan jongerenhuisvesting in de regio Amsterdam wordt steeds groter.

Doorstroming
Met name de beschikbaarheid is een knelpunt. In veel woningen die voor jongeren zijn bedoeld, zitten nu huurders die ouder zijn dan 32 jaar en een gewoon huurcontract hebben. Hierdoor komen er (te) weinig woningen vrij voor jongeren. Na vijf jaar eindigt de huurovereenkomst en komt de woning vrij voor een nieuwe jongere. Hiermee versnellen we de doorstroming en blijven jongerenwoningen ook in de toekomst beschikbaar voor de doelgroep. Het betreft zelfstandige en betaalbare woningen tot 50m2, verspreid over Amsterdam.

Doelgroep
Rochdale biedt deze woningen met een tijdelijk jongerencontract aan in twee leeftijdscategorieën:van 18 tot 23 jaar (met een huur tot €409,92, de huurtoeslaggrens voor 23-jarigen) en van 23 tot 28 jaar (met een huur boven deze grens). Omdat de jongerenwoning  een sociale huurwoning betreft, zijn de inkomensvoorwaarden hetzelfde. De woningen worden via WoningNet aangeboden. Om ervoor in aanmerking te komen, moet je  ingeschreven staan bij WoningNet.

Studenten en kinderen
Jongeren die een gezin met kind(eren) hebben, komen niet in aanmerking, omdat de woningen relatief klein zijn. Woningzoekende studenten kunnen terecht bij Studentenwoningweb. Zij komen niet in aanmerking voor een jongerencontract. Voor hen zijn er woningen beschikbaar met een campuscontract. Met uitzondering voor studenten die een deeltijdopleiding volgen. In een interview in het Parool lees je de ervaringen van Thijs Janssen die als eerste een jongerencontract afsloot bij woningcorporatie Stadgenoot.

Deel deze pagina