Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Krachtige keuzes om een thuis te geven

Publicatiedatum: 06-06-2017

In de afgelopen jaren heeft Rochdale haar financiële positie op orde gebracht.

Dit blijkt uit het jaarverslag 2016. Hierdoor hebben we ruimte om in de komende jaren ons vol in te zetten op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen, waarbij we ons richten op mensen met een bescheiden inkomen. Binnen deze groep kan iedereen bij ons terecht: gezinnen, jongeren, senioren, kwetsbare groepen en studenten.

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit
We hebben het aantal verkopen en liberaliseringen in 2016 verminderd. In combinatie met onze inzet om nieuwe woningen te bouwen zal onze voorraad sociale huurwoningen in de komende periode voor het eerst sinds jaren weer stijgen. Hiermee komen we tegemoet aan de toenemende vraag in Amsterdam en de regio. Verder hebben we de huurverhoging  voor de huishoudens met de laagste inkomens opnieuw gematigd of achterwege gelaten. Voor de zittende huurders gaan renovaties slechts met een beperkte huurverhoging gepaard. Omdat de woningen hierdoor vaak energiezuiniger worden, gaan de woonlasten omlaag.

Financieel resultaat
Het totale jaarresultaat over 2016 bedroeg ruim € 633 miljoen (2015: 341 miljoen). Net als vorig jaar is het overgrote deel van het resultaat (meer dan € 568 miljoen) het gevolg van de stijging van de waarde van ons vastgoed, en dan vooral in Amsterdam. Omdat deze waardestijging in de stenen zit, kunnen wij dit geld niet besteden. Het is dus een papieren winst. In de infographic leggen we verder uit hoe dit precies zit. Nadeel van deze waardestijging is dat we meer belasting moeten afdragen aan de overheid in de vorm van de verhuurdersheffing, waardoor we minder kunnen investeren.

Dienstverlening  en visitatie
In 2016 hebben we het KWH-label behaald: onze huurders waarderen onze dienstverlening met een ruime voldoende. Ook heeft de vierjaarlijkse visitatie plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat we onze prestaties ten opzichte van vier jaar eerder over de volle breedte hebben verbeterd. Voor meer informatie is een uitgebreide samenvatting gemaakt en is er ook een populaire versie met infographics beschikbaar.

Deel deze pagina