Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

'Laten we de handen ineen slaan in Diemen'

Publicatiedatum: 19-11-2018

Er zijn te weinig sociale huurwoningen in Diemen. De gemeente gaat samen met corporaties kijken waar mogelijkheden zijn binnen de gemeentegrenzen voor aanvullende nieuwbouw.

Door een handtekening te zetten onder de prestatieafspraken met de gemeente Diemen, samen met de overige woningcorporaties (foto), zijn deze beloftes officieel.

Samen werken

Bestuurder van Rochdale Hester van Buren: 'Laten we de handen ineen slaan om iedereen (ook mensen met lage inkomens) een kans te geven om in Diemen te wonen.' Alleen door samen te werken, kunnen er op termijn meer sociale huurwoningen in Diemen bij komen. De eerste stap, het zoeken van locaties is in gang gezet. Daarnaast is er aandacht voor kwetsbare groepen huurders waarvoor het sociale netwerk belangrijk is en waarvoor ook specifieke afspraken zijn gemaakt. Verder is overeengekomen dat Rochdale maximaal 16 sociale huurwoningen die vrij komen beschikbaar stelt om te verhuren middels een friendscontract. Uit cijfers van Woningnet blijkt dat het voor jongeren en starters heel moeilijk is om een huurwoning te krijgen.

Zonnepanelen

Rochdale, maar ook de Key en Stadgenoot verplichten zich om in 2019 geen woningen te verkopen. Op het vlak van duurzaamheid is de ambitie om in 2019 F- en G-labels weg te werken. En Rochdale wil ervaring opdoen met het plaatsen van zonnepanelen bij eengezinswoningen als deze leeg komen. De proef hiermee is al gestart in 2018. De ondertekende afspraken gelden voor een jaar en zijn gebaseerd op de Woonvisie Diemen 2018-2023.

Deel deze pagina