Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Meedoen aan proef Amsterdam zonder aardgas

Publicatiedatum: 17-11-2016

Amsterdam moet in 2050 een aardgas loze stad zijn, zo maakt het college van Burgemeester en Wethouders vandaag bekend in haar strategie 'Naar een Stad zonder Aardgas'.

Om snel ervaring op te doen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen, wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan voor experimenten met 'aardgasloos'.

Nog niet bekend
Op dit moment is nog niet bekend welke woningen daarvoor worden uitgekozen. De pilotprojecten zijn experimenten die moeten uitwijzen welke alternatieve energiebronnen haalbaar en betaalbaar zijn. Het wordt een gezamenlijke zoektocht van gemeente en corporaties en energiepartijen naar ‘wat het beste werkt en betaalbaar is voor huurders per locatie’. Per locatie kan de uitkomst verschillend zijn.  

Wisselende ervaringen
Het gaat de corporaties vooral ook om alternatieven voor warmtenetten en/of stadswarmte. In het algemeen zien de corporaties wisselende ervaringen met warmtenetten vanwege de betaalbaarheid. Uitgangspunt blijft dat de kosten voor corporaties en voor onze huurders niet hoger worden.  

Deel deze pagina