Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Meer maatwerk voor huurders die verward gedrag vertonen

Publicatiedatum: 01-11-2016

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die in de Tweede Kamer ligt, staan nieuwe regels voor gedwongen behandeling. Namens Aedes gaf Hester van Buren een toelichting op de problemen die corporaties dagelijks tegen komen met verwarde huurders

Gisteren, maandag 31 oktober, was dat rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. 

Niet onze taak

Corporatiemedewerkers zijn steeds vaker eerstelijns aan het werk terwijl dat in principe niet hun taak is, liet Van Buren weten. Wij voelen ons verantwoordelijk  voor het woongenot van omwonenden, we worden hier ook wettelijk op aangesproken, maar we hebben niet de instrumenten om iets te doen aan eerder genoemde problematiek. Die verantwoordelijkheid moet bij de gemeenten liggen. Daarom gaat volgens Hester de voorkeur uit naar wetgeving die maatwerk mogelijk maakt. Bijvoorbeeld ook gedwongen behandeling bij mensen thuis, een begeleidingsplicht of observatie bij verward gedrag.
 

Toename problemen

Aedes hield vorig jaar een enquête onder haar leden over de problematiek rondom huurders met verward gedrag. Hieruit bleek dat driekwart van de woningcorporaties de problemen zien toenemen. Van Buren maakt zich daarom zorgen. Door het kabinetsbeleid wonen deze mensen vaker zelfstandig. Terwijl sommige van hen dat niet aankunnen. Dat heeft een grote impact op de leefbaarheid in de buurt. Een wijk kan maar een bepaale hoeveelheid personen met psychische problemen aan.
 

Niet toereikend

Ook bij Rochdale zien we dat de begeleiding soms niet toereikend is of te vroeg stopt. Hulpverleners komen lang niet altijd achter de voordeur en de betrokken instanties kunnen niet altijd de nodige informatie uitwisselen. Problemen zoals vervuiling, schulden, eenzaamheid komen later dan nodig aan het licht. Vooral mensen die zorg mijden vormen een problematische groep. In geval van dreiging of escalatie wordt nu vaak ontoereikend of te laat ingegrepen, bijvoorbeeld omdat de schouwarts geen onmiddellijke dreiging constateert. In een zogenaamd position paper die Aedes overhandigde doen we meerdere suggesties hoe verplichte zorg vaker te voorkomen is.
 

Voorkomen

'Als er overlast is worden wij er door bewoners op aangekeken. We krijgen vervolgens commentaar op het plaatsingsbeleid, wat we niet hebben. Vaak weten we ook niet dat iemand die bij ons gaat huren een GGZ achtergrond heeft.  Als het echt uit de hand loopt, hebben we de Treiteraanpak, maar wij willen voorkomen dat het gaat escaleren.’
 

Deel deze pagina