Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Meer sociale huur bouwen in Purmerend

Publicatiedatum: 11-04-2017

De woningcorporaties van Purmerend willen, net als de gemeente, meer sociale huurwoningen. Het streven is om 10.000 woningen toe te voegen tot 2040, bijvoorbeeld door nieuwbouw.

Op woensdag 12 april wordt in de raadscommissie het plan Purmerend 2040 besproken. In dit plan spreekt de gemeente zich duidelijk uit voor groei van het aantal sociale huurwoningen tot jaar 2040. De Waterlandse koepel van woningcorporaties SWZW heeft namens corporaties een brief geschreven aan B&W en raadsleden van Purmerend waarin zij aangeven bereid te zijn om meer sociale huurwoningen te bouwen. Het gaat om de corporaties Intermaris, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en Rochdale.

Purmerend 2040

Zij verwijzen in deze brief naar het plan ‘Purmerend 2040’ waarin staat dat er 10.000 woningen moeten bijkomen omdat de woningmarkt in Purmerend voor de lagere inkomens op slot zit. De bevolking wordt ouder en vergrijst. Mensen wonen vaker alleen. Daarnaast willen de jongeren van nu ook graag zelfstandig wonen. Daarom zijn er in de toekomst meer -en ook meer verschillende- woningen nodig.

Faciliteren

Om de uitbreiding te kunnen realiseren, moet de gemeente voor voldoende bouwlocaties zorgen, redelijke grondprijzen vragen en planologische procedures moeten snel en zorgvuldig verlopen. Waar de nieuwe woningen moeten komen is ook nog een belangrijke vraag.

Deel deze pagina