Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Meer variatie aan huurwoningen in Diemen

Publicatiedatum: 21-11-2016

In 2017 worden er in Diemen door Rochdale geen sociale huurwoningen verkocht. Rochdale gaat wel (meer) huurwoningen via friendscontracten verhuren.

Meer variatie
Zo wordt het aanbod naar prijsklasse gevarieerder, en krijgen zowel kleine als grotere huishoudens een kans om in Diemen een huurwoning te krijgen. Dit zijn de belangrijkste afspraken die onlangs zijn gemaakt met de Gemeente Diemen. In deze prestatieafspraken is vastgelegd dat Rochdale in 2017 maximaal 22 extra woningen extra liberaliseert om te verhuren middels een friendscontract. Voor jongeren en starters is het namelijk heel moeilijk om een huurwoning kunnen bemachtigen. Op het vlak van duurzaamheid is de ambitie om in 2019 alle F- en G-labels weggewerkt te hebben. En Rochdale wil beginnen met het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor wordt in 2017 begonnen met een proef.

Nieuwe woonvisie
Daarnaast is besproken dat huurders en corporaties actief worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe woonvisie. Deze visie wordt volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. In de tweede helft van 2017 gaan de partijen vervolgens om de tafel voor het maken van prestatieafspraken op basis van de nieuwe woonvisie. De lokale huurdersverenigingen van Rochdale, De Key en Stadgenoot werken samen in het Huurdersplatform Diemen en zijn een volwaardige gesprekspartner in het overleg met de corporaties en de gemeente. Het gaat daarbij om onderwerpen als betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Deel deze pagina