Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Meer woningen voor leerkrachten in Zuidoost

Publicatiedatum: 10-09-2021

Er komen extra woningen beschikbaar voor leerkrachten die willen werken in Amsterdam Zuidoost. Daarvoor is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend door Harry Dobbelaar (bestuurder scholengroep Zonova) en Hester van Buren (bestuurder woningstichting Rochdale). Het gaat om een pilot die loopt tot en met december 2021.

Het gebrek aan betaalbare woonruimte zorgt voor een groeiend lerarentekort in stadsdeel Zuidoost. De gemeente Amsterdam, woningcorporaties en tal van maatschappelijke partners (georganiseerd in de Alliantie Zuidoost) hebben in februari 2021 een Masterplan opgesteld voor het realiseren van een ‘veilig, divers en zelfbewust Zuidoost, waar het fijn is om te wonen en te werken’. Alliantiepartners verbinden zich voor 20 jaar aan de gestelde doelen en gaan langdurig samenwerken om te doen wat nodig is voor de bewoners van Zuidoost. Zonova en Rochdale, beide Alliantiepartner, dragen met de samenwerking bij aan invulling van deze ambitie.

Wonen en werken in Amsterdam Zuidoost
Wanneer een bevoegd leerkracht de drive heeft om voor de klas te staan in Zuidoost maar het ontbreken van een woning dit in de weg staat, kan Zonova de leerkracht nu zowel een baan als een woning aanbieden. Vanuit de samenwerking zoekt Rochdale namelijk een ‘passende woning’ in Zuidoost (passend qua grootte en hoogte van de huur en op basis van het inkomen en de grootte van het huishouden). Dat kan een sociale huurwoning of vrije sector huurwoning zijn. Er wordt een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. Rochdale gaat ervan uit hier maximaal 10 woningen voor vrij te kunnen spelen. De samenwerkingsovereenkomst komt bovenop de huidige ‘voorrangsregeling voor woningen voor beroepsgroepen’ en komt niet in plaats van die regeling. In januari volgt een evaluatie, welke moet uitwijzen of voortzetten en eventueel verbreden van de samenwerking wenselijk en mogelijk is.

Hester van Buren: ‘Voorrang voor de ene groep betekent langer wachten voor de andere. Dat beseffen we natuurlijk. Maar goed onderwijs is echt zó belangrijk, dat we hebben besloten hiervoor extra woningen beschikbaar te stellen. Daarmee voorkomen we dat mensen al op jonge leeftijd op achterstand worden gezet.’ 

Harry Dobbelaar: We doen er alles aan om goede bevoegde leerkrachten te vinden en leiden eigen medewerkers op om de kwaliteit en de continuïteit van ons onderwijs te borgen. Naast het wegnemen van de drempel om in aanmerking te komen voor een woning door deze unieke samenwerking, krijgen bevoegde leerkrachten op al onze scholen een Amsterdam Toeslag van € 2310,-. Daarbovenop heeft de minister een tijdelijke salarisverhoging voorgesteld van minimaal 5% voor medewerkers op bijna alle scholen van Zonova.

Woningtekort zorgt voor vacatures in het onderwijs
Het schooljaar is gestart, maar er zijn nog veel vacatures in het (basis)onderwijs. Amsterdamse basisscholen komen meer dan 350 bevoegde leerkrachten tekort. De hardste klappen vallen in Zuidoost en Nieuw-West. Hier is het tekort meer dan drie keer zo groot als elders in de stad. Dat is zorgwekkend, want deze stadsdelen hebben achterstanden op verschillende terreinen. Het krijgen van goed onderwijs en voldoende aandacht van (vaste) leerkrachten is essentieel voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Belangrijke reden waarom er in Amsterdam te weinig leerkrachten zijn, is het gebrek aan geschikte woningen.

Het lerarentekort in Zuidoost heeft dus direct te maken met de woningnood. Sommige leerkrachten hebben een instabiele en onzekere woonsituatie. Dat leidt er regelmatig toe dat deze leerkrachten de stad verlaten voor een woning en baan elders. Gelukkig zijn er leerkrachten die graag naar Amsterdam willen komen om hier les te geven. Maar zij kunnen de overstap niet maken als er geen geschikte woning voor hen is. Met deze samenwerking slaan woningstichting Rochdale en Zonova de handen ineen om hier iets aan te doen.

Rochdale en Zonova
Woningstichting Rochdale heeft 38.000 woningen in de metropoolregio Amsterdam, waarvan 9.000 in Amsterdam Zuidoost. Scholengroep Zonova bestuurt en beheert 19 basisscholen en verzorgt onderwijs voor ruim 5.100 leerlingen in Amsterdam Zuidoost.

Zie ook: https://www.aedesmagazine.nl/edities/2-2021/artikelen/masterplan-amsterdam-zuidoost

 

Deel deze pagina