Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Nieuw bestuur Bewonersraad Rochdale

Publicatiedatum: 04-12-2020

In het najaar van 2020 hebben de leden van de vereniging Bewonersraad Rochdale een nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe bestuur is door Rochdale erkend als formele gesprekspartner namens de huurders.

 

Hester van Buren, bestuursvoorzitter: ‘We vinden een goede vertegenwoordiging van huurders van groot belang, omdat we zo voortdurend belangrijke beslissingen kunnen afstemmen met onze huurders. Uiteraard gaat het nieuwe bestuur zich eerst inwerken, waarna we met het volledig nieuwe bestuur in gesprek gaan hoe we de samenwerking vorm kunnen geven en op welke manier onze huurders voldoende worden gehoord.

Beeindiging samenwerkingsovereenkomst

Eerder dit jaar (3 april 2020) heeft de raad van bestuur van Rochdale de samenwerkingsovereenkomst met de bewonersraad van Rochdale definitief opgezegd. Reden hiervoor was voortdurende onrust in de vereniging en gebrek aan vertrouwen in het bestuur van de Bewonersraad.

Centrale huurderskoepel

De Vereniging Bewonersraad Rochdale is in 2003 opgericht om de huurders van Rochdale te vertegenwoordigen in verschillende overleggen met Rochdale. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht met een afvaardiging van hun huurders regelmatig te overleggen over het beleid en de strategische keuzes. Rochdale ziet het niet alleen als een verplichting, maar nadrukkelijk ook als een meerwaarde. Die keuzes betreffen de koers van de totale organisatie.

 

 

Deel deze pagina