Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Onderhoud vordert gestaag in Bogt-Westerbeer

Publicatiedatum: 19-01-2018

Afgelopen week was er alvast een feestje voor de bewoners in de Bogt-Westerbeer, als dank voor hun begrip omdat zij al enige tijd overlast ondervinden.

De onderhoudswerkzaamheden vorderen gestaag. Om er een officieel tintje aan te geven, bedienden Birgitte de Maar namens Rochdale en Rob van Hemert namens Hemubo een hogedrukreiniger.  

Energiezuiniger
Er is al veel gedaan maar het is nog lang niet klaar. De gevel wordt geschilderd, de dakbedekking vernieuwd en er wordt geïsoleerd. Er komt isolerend glas en een nieuwe voordeur met hang- en sluitwerk. De appartementen zijn straks energiezuiniger. Verder wordt er nog eens goed naar de brandveiligheid gekeken. De algemene ruimte wordt opgefrist en er komt nieuwe vloerbedekking. Er wordt extra rekening gehouden met de bewoners die zorg behoeven en dus kwetsbaar zijn. Om het zo goed mogelijk op te kunnen vangen, zijn er 4 “rustwoningen” ingericht waar bewoners tijdens de werkzaamheden in kunnen verblijven. In februari zijn de werkzaamheden in Westerbeer klaar. In de Bogt duurt het wat langer namelijk april.

Veel gebeurd
De afgelopen jaren zijn er op meerdere momenten verbeteringen doorgevoerd. De liften zijn vernieuwd en er is asbest verwijderd. De Bogt-Westerbeer bestaat uit een verzorgingshuis met 165 onzelfstandige zorgeenheden (De Bogt) en uit een wooncomplex van 95 zelfstandige aanleunwoningen met zorgverlening (Westerbeer). Rochdale is eigenaar van het gebouw en Amstelring is de huurder van de Bogt die de zorg verleent en het voorzieningencentrum draaiende houdt.

Deel deze pagina