Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Onderzoek bevestigt: kwetsbare wijken gaan hard achteruit

Publicatiedatum: 03-02-2020

moeder en kind lopen op straat

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftige vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Ook Rochdale ziet dat door de stapeling van sociale problemen de leefbaarheid in een aantal buurten onder druk staat.

Sociaal zwakke buurten nóg sterker geraakt 

In opdracht van branchevereniging Aedes werd de leefbaarheid in wijken onderzocht. Uit de tweede meting blijkt dat de problemen in de kwetsbare wijken verder toenemen. De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. 

Het aantal kwetsbare groepen, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk. Dit vraagt om een integrale aanpak. ‘Losse ingrepen hebben geen effect meer. De fase van pleisters plakken is voorbij,’ stelt Hester van Buren. 

Integrale aanpak in de wijken 

Rochdale kiest daarom nadrukkelijk voor een integrale aanpak in wijken, waarbij buurtteams de buurt en haar bewoners kennen, en er  intensief wordt  samengewerkt met zowel gemeente, maatschappelijke partners als commerciële partijen. Daarnaast werkt Rochdale al een aantal jaren aan gemengde wijken. In wijken met veel sociale huur wordt ingezet op menging van woningen om een betere mix tussen sociale huur, middenhuur, vrije sector én koop te realiseren.

Vergaande samenwerking nodig

‘Om tweedeling te voorkomen moeten  kwetsbare mensen ook in sociaal sterkere wijken kunnen wonen. Daarvoor is een landelijke visie nodig, en dat heeft haast,’ aldus Hester van Buren. Corporaties roepen de overheid daarom op om de markttoets af te schaffen zodat woningcorporaties ook woningen met een midden huur kunnen bouwen in wijken waar nu te veel sociale huurwoningen staan. Daarnaast dienen kwetsbare huurders de zorg en begeleiding te krijgen die ze nodig hebben. 

Vergaande samenwerking is daarbij de sleutel, zo  werken meer dan 24 partijen samen binnen Pact Poelenburg, om de wijk Poelenburg in Zaanstad te versterken en is er onlangs groen licht gegeven voor een integrale aanpak voor Amsterdam Zuid Oost. 

Lees hier het volledige rapport
 

 

Deel deze pagina