Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Ontruimingen in 2015 fors verminderd

Publicatiedatum: 11-04-2016

In 2015 werden in Amsterdam 450 sociale huurwoningen ontruimd waarvan 329 vanwege een huurschuld. Dit is een forse vermindering ten opzichte van 2014 en voorgaande jaren.

Het totaal van 450 ontruimingen is een forse vermindering ten opzichte van 2014. Toen waren het er 609. In 329 gevallen hadden de huurders een opgelopen huurschuld. De corporaties zetten zich er zoveel mogelijk voor in om huisuitzetting als gevolg van huurschuld te voorkomen. Al na twee weken uitblijven van betaling zoekt een medewerker van de corporatie contact met de huurder en gaat na wat er aan de hand is. Als dat geen resultaat heeft en de huurschuld groter wordt, meldt de corporatie de huurder na twee maanden aan voor maatschappelijke ondersteuning. Dit beleid werkt.

Huisvesten in plaats van ontruimen
De preventieve aanpak loont, zo laten de cijfers zien, en ‘smaakt naar meer’. Daarom willen de corporaties dit jaar hun samenwerking met gemeente en maatschappelijke dienstverlening verder uitbreiden. Bijvoorbeeld door huishoudens met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te bieden om de huur direct te laten inhouden op de uitkering. Dit project met de naam Geregelde Betaling is eind november stadsbreed in gang gezet en bedoeld om de huurders te ondersteunen en te helpen bij een geregelde huurbetaling, waardoor zij in elk geval verzekerd blijven van huisvesting.

Rochdale draaide in 2014-2015 een pilot met geregelde huurbetaling voor bijstandsgerechtigden in stadsdeel Zuidoost. Manager incasso bij Rochdale René Oosterveer: 'We bereikten hiermee een daling van 40% minder huisuitzettingen. Dat is precies wat we willen! We zijn immers een corporatie en willen mensen huisvesten en niet ontruimen!'

Deel deze pagina