Nieuwsbericht

Op bezoek bij minister Blok om over wooncoöperaties te praten

Publicatiedatum: 09-09-2016

Hoe kunnen we de regels zo veranderen of aanpassen, dat het opzetten van een wooncoöperatie makkelijker wordt?

Het liefst zonder daarvoor een ingewikkeld en bureaucratisch systeem op te tuigen.

Daar ging het gesprek over tijdens een bezoek aan minister Blok afgelopen week. Onze bestuursvoorzitter Hester van Buren was daar met zes andere mensen die zich samen met Platform 31 als ambassadeur hebben opgeworpen om wooncoöperaties te stimuleren.

Alles zelf doen

Een wooncoöperatie is een vorm van zelforganisatie van huurders en/of kopers met het doel zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer en onderhoud van hun woningen. Het is dus een verregaande vorm van zelfbeheer. Het kan ook dat ze samen eigenaar zijn. De nieuwe woningwet maakt het inmiddels mogelijk, maar in de praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk uitvoerbaar. Zo hebben bijvoorbeeld banken koudwatervrees als het gaat om leningen te verstrekken als mensen met plannen komen. Het vraagt namelijk om veel maatwerk. De huizenprijzen zijn in sommige regio’s, waaronder de Randstad, erg hoog en corporaties zijn door de nieuwe woningwet aan strengere regels verbonden als het gaat om verkopen van bezit.

Goed gesprek

Het was een goed gesprek, Blok liet weten enthousiast te zijn over de sessie waarin diverse mogelijkheden (zowel landelijk als lokaal) zijn verkend. Elk half jaar komt deze groep opnieuw bij elkaar voor overleg om samen met de minister de vorderingen te bespreken. Deelnemers gaan hun expertise en ervaringen bundelen om de obstakels weg te krijgen

Meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid

“Het idee van wooncoöperaties is in lijn met onze vernieuwde koers waarin we bewoners meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte willen geven voor zelfbeheer”, aldus Hester van Buren. Wooncoöperaties geven een gevoel van sociale cohesie en zeggenschap en dat komt de leefbaarheid ten goede. Als we bezit verkopen aan een wooncoöperatie, blijven de woningen in de sociale huur. Het geld dat wij er voor krijgen, besteden we dan weer aan onze volkshuisvestelijke taken. Volgens Van Buren moeten we wel kritisch blijven en daarom worden er voorwaarden gesteld: “Vooral op de langere termijn moet een wooncoöperatie levensvatbaar zijn. Dat vraagt om een hoge mate van zelfstandigheid.”
“Verder mag de voorraad sociale huurwoningen niet afnemen en het initiatief moet tot een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de bestaande situatie leiden.” Verder voegt zij er nog aan toe dat de manier waarop de woningen worden toegewezen aan kandidaten, transparant moet zijn. De doelgroep blijft mensen met een laag inkomen.

Op dit moment zijn we in gesprek met woongroep ‘De Groene Gemeenschap’ over de vorming van een wooncoöperatie op IJburg. En we praten met een groep bewoners uit de wijk Jeruzalem over een initiatief voor een van de renovatieblokken.

 

Deel deze pagina