Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Pilot zonnepanelen in de Hechtelstraat

Publicatiedatum: 31-08-2017

Op de daken van twee blokken met woningen aan de Hechtelstraat in Amsterdam Nieuw West is een collectief zonnesysteem aangebracht.

De bewoners bepalen zelf of zij er gebruik van willen maken. Medewerkers (zie foto) leggen de laatste hand aan het systeem. Het is een pilot van Woningstichting Rochdale om te kijken in hoeverre het aanslaat. Het systeem met de naam ‘Herman’ verdeelt de zonnestroom over de elektriciteitsmeters van deelnemende huishoudens. Deze  krijgen over het hele jaar gezien evenveel opgewekte  stroom. Daarnaast kan met ‘Herman’ de oppervlakte van het hele dak worden gebruikt, waardoor er meer capaciteit ontstaat om zonlicht om te zetten.

Zelf bepalen

Met behulp van een app kan de gebruiker zien hoeveel stroom er op dat moment wordt opgewekt en hoeveel er aan hem of haar is geleverd. Bij de huidige systemen die worden gebruikt kan dat (nog) niet. Met behulp van techniek, en het feit dat alle opgewekte stroom vanuit een centraal punt wordt verzameld en verdeeld, kan Herman dat wel. In de toekomst kan dit systeem zelfs specifieke apparaten van opgewekte stroom voorzien, denk aan een wasmachine (het internet der dingen). Dit project doen wij in samenwerking met LENS BV en is een pilot om te kijken of het succesvol is. Inmiddels wordt er al volop gebruik van gemaakt door een woongroep in het complex.

Deel deze pagina