Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken Landsmeer 2021-2024

Publicatiedatum: 15-12-2020

Straat-huizen-landsmeer

De gemeente Landsmeer, woningcorporatie Rochdale en bewonerscommissie Landsmeer hebben prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021-2024. De afspraken, die in goede onderlinge harmonie tot stand zijn gekomen, vormen het kader waarbinnen de drie partijen de komende jaren zullen samenwerken aan de volkshuisvesting in Landsmeer.

Het huidige beleid zal in grote lijnen worden voortgezet. De prestatieafspraken bestaan uit vier thema’s:

1. Voldoende, passende en betaalbare sociale huurwoningen

Het is geliefd wonen in Landsmeer. Bewoners verhuizen relatief weinig en groei van de huurwoningmarkt door nieuwbouw is bijna niet mogelijk door de omliggende, beschermde natuurgebieden waar niet gebouwd kan worden en de beperkte verdichtingsmogelijkheden die er zijn. De nadruk ligt de komende vier jaar daarom op behoud van de sociale woningvoorraad, en op beheer en stimuleren van doorstroming. Ook het betaalbaar houden van zowel het sociale als middenhuursegment is een belangrijk doel.

2. Kwaliteit en duurzaamheid van de woningen

Huurders moeten erop kunnen vertrouwen dat reparaties worden uitgevoerd en dat onderhoud goed en planmatig wordt uitgevoerd. Goed geïsoleerde woningen en een bewust energiegedrag moeten de energiekosten laag houden. Wat verdere verduurzaming van de woningen betreft is het doel CO2-neutrale woningen in 2050. 

3. Wonen, zorg en sterke buurt

Een leefbaar wooncomplex en een leefbare wijk zijn voor bewoners van groot belang, zeker in Landsmeer met zijn relatief sterk vergrijsde bevolking. Veilig over straat kunnen, rust in het portiek, goede sociale contacten en voorzieningen in de buurt zijn basisvoorwaarden. Daarvoor zetten gemeente, corporatie en huurdersvertegenwoordiging zich gezamenlijk in.

4. Samenwerking en monitoring

Jaarlijks wordt in onderling overleg een monitor gemaakt die de resultaten op de prestaties in beeld brengt. Gemeente Landsmeer, Rochdale en de huurdersvertegenwoordiging hebben minimaal 2x per jaar periodiek overleg om elkaar te informeren over de beleidskeuzes en om de voortgang in de afspraken te monitoren en bij te stellen waar nodig.

Meer informatie

Lees hier de volledige prestatieafspraken
Pim de Ruiter, woordvoerder Rochdale, telefoon 06 - 2732 98 01

Deel deze pagina