Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken met gemeente Zaanstad

Publicatiedatum: 29-01-2018

Zaanstad, corporaties (waaronder Rochdale) en huurdersorganisaties hebben vandaag de prestatieafspraken 2018 ondertekend.

Hierin spreken we af dat er veel woningen bijkomen. Dat doen we samen en verder zoeken we naar manieren (lokaal én regionaal) om ook te regelen dat niet alleen de wachttijd bepaalt wie voorrang heeft, maar ook naar wie de woning het hardst nodig heeft. 

Veel woningen erbij

Binnen de Metropoolregio Amsterdam moeten tot 2040 bijna 230.000 woningen worden gebouwd. Voor Zaanstad betekent dit dat er tot 2040 15.000 tot 20.000 woningen (koop- en huurwoningen) worden bijgebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. Een belangrijk deel van de nieuwe woningen moet uit sociale huurwoningen bestaan. Wat betreft de bijdrage van Rochdale: er worden in Zaanstad 23 nieuwe woningen bijgebouwd in 2019, in 2021 leveren we er nog eens honderd op. 

Energiezuiniger

Ook de kwaliteit van de huidige woningen kan beter, zodat ze passender en energiezuiniger zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van fundering herstel, duurzaamheid en om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. Daarom krijgen deze meer aandacht. In 2018 leveren corporaties 484 woningen op waar grootschalig onderhoud plaatsvindt. 1081 woningen worden energiezuiniger gemaakt. Wat betreft de bijdrage van Rochdale op dit gebied: 240 woningen worden flink aangepakt qua onderhoud. Het jaar daarop zijn 96 woningen aan de beurt en deze worden meteen ook toegankelijk(er) gemaakt voor mensen die moeilijk ter been zijn, zodat zij daar langer kunnen blijven wonen. In een animatie over de Zaanse prestatieafspraken worden de afspraken op een heldere manier toegelicht.

Deel deze pagina