Nieuwsbericht

Raad van State en minister Blok zijn het oneens over informatieverstrekking

Publicatiedatum: 04-02-2016

Volop in het nieuws is de onenigheid die is ontstaan tussen de Raad van State en minister Blok. Het gaat over het feit dat de belastingdienst geen informatie (meer) mag verstrekken van huurders of zij boven een bepaalde inkomensgrens zitten.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak over een huurder die tegen deze praktijk in het geweer was gekomen dat dit niet (meer) mag. De minister schrijft dat deze verplichting wel expliciet staat in het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015.

Doorstroming Huurmarkt
De Tweede Kamer behandelt dit wetsvoorstel deze week. Als deze wet spoedig wordt aangenomen dan kan de Belastingdienst volgens de minister in ieder geval voor de huuraanzeggingen per 1 juli 2016 de inkomensverklaringen verstrekken.

Sinds 2013
Eigenaren van sociale huurwoningen kunnen sinds 2013 bij de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders opvragen om zo ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Scheefwonen houdt in dat mensen met te hoge inkomens blijven wonen in sociale huurwoningen, die juist zijn bedoeld voor mensen met lagere inkomens. Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat huurders een te hoog inkomen hebben, mogen verhuurders de huren verhogen. Zo worden mensen met hogere inkomens gestimuleerd hun sociale huurwoningen in te ruilen voor een woning in de vrije sector.

Doorstroming
Deze ontwikkeling kan ook voor Rochdale als consequentie hebben dat wij straks (zonder deze gegevens) niet meer de huur kunnen verhogen bij mensen die in inkomen zijn gestegen. Hierdoor lopen we inkomen mis en zo komt de doorstroming in gevaar. Rochdale gaat er vooralsnog vanuit dat minister Blok gelijk heeft. Wij hebben ons tot nu toe gehouden aan de voorschriften die vanuit Den haag zijn opgesteld. Als de regelgeving wordt aangepast zullen wij ons daar natuurlijk aan houden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Deel deze pagina