Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Recreatiezaal Koornhorst voorlopig dicht na vijf uur

Publicatiedatum: 07-09-2018

Rochdale sluit voorlopig de recreatieruimte in Koornhorst na vijf uur 's avonds. Dit is besloten na uitgebreid overleg met de bewonerscommissie van Koornhorst, Amstelring en de politie.

Afgelopen jaren is in Koornhorst veel geïnvesteerd in saamhorigheid. Dat werkt goed want er worden inmiddels veel activiteiten georganiseerd. Dat is ook de reden dat de recreatieruimte tot ’s avonds laat open is. Helaas zijn er de afgelopen weken veel meldingen van overlast binnengekomen uit de recreatieruimte. Een groep bewoners nuttigt (te veel) alcohol en er wordt ook drank verkocht die ze zelf meenemen. Ook laat deze groep hangouderen die in de buurt rondzwerven binnen. Vele bewoners van de Koornhorst voelen zich hierdoor geïntimideerd en onveilig. De overlastgevers zijn meerdere malen nadrukkelijk aangesproken om te stoppen met dit gedrag, maar tevergeefs. Er is zelfs een medewerker van Rochdale bedreigd. Om de overlast per direct een halt toe te roepen, gaat de recreatieruimte na vijf uur dicht.

Gezamenlijk aanpak
Veel bewoners zijn boos door deze maatregel omdat zij ’s avonds niet meer kunnen mee doen met gezamenlijke activiteiten. Afgelopen dinsdagavond hebben de bewoners zich tegen deze maatregel verzet door tot twaalf uur ‘s avonds te blijven zitten in de recreatieruimte. Rochdale heeft, in overleg met de politie, toen besloten niet meteen in te grijpen. De dag er na is tijdens een bijeenkomst (zie foto) de situatie met de bewoners besproken en is afgesproken met elkaar afspraken te maken en maatregelen te nemen die dit soort praktijken in de toekomst moet voorkomen. Zodra deze stappen genomen zijn, kan de recreatieruimte ook in de avonduren open. Na deze bijeenkomst hebben de bewoners wel, volgens afspraak, de ruimte om vijf  uur verlaten.

Deel deze pagina