Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Rochdale investeert komende tijd maximaal

Publicatiedatum: 31-05-2017

In 2016 hebben wij onze koers vernieuwd. We zetten de komende vijf jaar vooral in op het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen, het verbeteren van de kwaliteit van ons bezit en op het betaalbaar houden van onze woningen.

Gisteren heeft het ministerie van BZK de indicatieve bestedingsruimte bekend gemaakt. Dit is een berekening van de financiële ruimte die corporaties hebben voor investeringen in het volkshuisvestingsbeleid. Het ministerie heeft berekend dat Rochdale buiten de investeringen die wij op basis van de meerjarenbegroting doen geen ruimte heeft voor extra investeringen.

Geen verrassing
Deze uitkomst verrast ons niet, omdat wij de komende jaren qua investeringen al scherp aan de wind zeilen. Zo investeren we € 204 miljoen in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en besteden we € 287 miljoen aan de verbetering van de kwaliteit van ons bezit. Ook verbeteren  we de energieprestatie van woningen en maken we woningen veiliger door open verbrandingstoestellen te vervangen door gesloten verwarmingssystemen. Daarnaast verkopen we minder woningen, waardoor wij minder opbrengsten hebben, maar wel meer woningen beschikbaar houden voor huurders met een bescheiden inkomen. En we hebben ook een gematigd huurbeleid:  voor de laagste inkomens beperken  we de huurverhoging of laten we deze soms zelfs achterwege. De conclusie is dus dat ook het ministerie van mening is dat Rochdale maximaal investeert.

Deel deze pagina