Nieuwsbericht

Rochdale is geen Dagobert Duck

Publicatiedatum: 02-12-2016

Minister Blok verwijt corporaties dat ze te weinig investeren en noemt het Dagobert Duck-syndroom. Rochdale begrijpt deze uitspraak van Blok niet en kan zich hier niet in vinden.

Blok heeft het over cijfers van 2015. Woningcorporaties investeren wel degelijk. Het afgelopen jaar investeerden woningcorporaties gezamenlijk miljarden euro’s in met name nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid. Rochdale investeert aan renovaties en nieuwbouw in 2017 110 miljoen, in 2018 bijna 96 miljoen en in 2019 96 miljoen euro.

  • Rochdale levert volgend jaar 118 huurwoningen op en we starten met de bouw van 385 woningen. Corporatie breed zijn er dit jaar plannen om 23.000 huurwoningen te bouwen, en volgend jaar zelfs 26.000 nieuwe woningen.
  • Daarnaast gaat Rochdale in 2017 in totaal 1334 gerenoveerde woningen opleveren (in 2016 was dit 748)
  • Rochdale investeert daarnaast jaarlijks 50 miljoen aan onderhoud en verduurzaming van ons bezit. Zo hebben we onlangs het startsein gegeven voor het grootste duurzaamheidsproject van Rochdale. Hierbij gaan we 5500 woningen die nu nog een slecht energielabel hebben komende jaren verbeteren. 

Maximaal inzetten voor voldoende woningen
Bij het aanscherpen van onze strategie dit jaar zetten we juist maximaal in op het realiseren van voldoende beschikbare en passende woningen. We gaan in wijken met weinig sociale huurwoningen minder verkopen en minder liberaliseren. En in deze wijken bouwen we waar mogelijk juist huurwoningen bij. Daarnaast vinden we doorstroming belangrijk, door bijvoorbeeld woningruil of actieve bemiddeling. Hierdoor komen er meer woningen vrij voor mensen met een laag inkomen.

Verstandig
Corporaties gaan dus meer investeren, maar blijven dit wel verstandig doen. Het Dagobert Duck-syndroom suggereert dat wij het geld direct tot onze beschikking hebben. Dat is niet zo. Onze hogere winst zit grotendeels in onze stenen en kunnen we niet direct inzetten. Voor Rochdale geldt dat 74% van onze winst door marktwaardestijging van ons bezit wordt bepaald. Maximaal lenen betekent daarnaast dat we geen buffer hebben om tegenvallers op te vangen, zoals bijvoorbeeld een mogelijke verhoging van heffingen, een rentestijging of andere niet voorziene ontwikkelingen. Zonder een buffer moeten we bij elke tegenvaller onze plannen aanpassen en kunnen we dus geen betrouwbare partner zijn voor gemeenten en huurders waarmee we langjarige afspraken maken. Rochdale betaalt 25 miljoen aan de verhuurdersheffing en de verwachting is dat die hoger wordt door de WOZ waarde.

Bouwlocaties
In sommige regio’s wordt de ambitie bemoeilijkt, bijvoorbeeld door een gebrek aan bouwlocaties. De woningcorporaties in de regio Amsterdam, zo ook Rochdale, willen graag fors investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Maar dat vereist wel voldoende ruimte op nieuwbouwlocaties voor sociale woningbouw. Ook hebben we een stabiele omgeving nodig. Sinds 2012 is die omgeving niet meer stabiel door het beleid van Blok. De verhuurdersheffing kwam als een mokerslag, dus een noodzakelijke rem op investeringen en we zijn voorzichtiger geworden. Onze financiën zijn nu weer op orde door diverse maatregelen die we zelf hebben genomen, maar ook door de opleving van de economie. We hebben tijd nodig om de investeringen weer op gang te brengen. Maar er wordt steeds onrust gecreëerd door het beleid en de uitspraken van Blok. Dus wat ons betreft: ophouden met dreigen en straffen, zorg voor een stabiele en voorspelbare omgeving, rust op de vastgoedmarkt zorgt ervoor dat corporaties vanzelf meer investeren.

Lees hier het artikel in het Parool waarin minister Blok zich uitlaat over het Dagobert Duck-complex

Deel deze pagina