Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Rochdale pakt grotere rol in creëren sterke wijken

Publicatiedatum: 18-04-2019

Bouwen-aan-sterke-wijken

Rochdale werkt aan sterke wijken in de regio Amsterdam. In veel wijken zijn de sociaal economische uitdagingen groot. Door kennis van deze wijken en een buurtgerichte aanpak draagt Rochdale bij aan het verbeteren van die buurten. Bijvoorbeeld door actief te sturen op variatie in aanbod van woningen, op de samenstelling van bewoners en door nauw samen te werken met de gemeente, zorgpartijen en andere maatschappelijke organisaties. Dit blijkt uit het jaarverslag 2018 van Rochdale.

Verschillende wijken waar Rochdale veel woningen verhuurt krijgen speciale aandacht. Zoals de naoorlogse wijken in Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost en Poelenburg in Zaanstad. In 2018 heeft Rochdale de keuze gemaakt om veel actiever in de wijk aanwezig te zijn. Zo zijn in de Dobbebuurt en de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West buurtpunten geopend. In de G-buurt in Amsterdam Zuidoost en Poelenburg is intensief overleg met bewoners gevoerd om te horen wat de wensen en ideeën voor hun woning en leefomgeving zijn. Zichtbaarheid en contact met de buurt zijn belangrijke speerpunten, ook in 2019. In toenemende mate werkt Rochdale met vaste teams van wijkbeheerders, vakmannen en specialisten in buurten.

Woningen voor mensen met lage inkomens

Rochdale huisvest zo’n 80.000 mensen in de regio Amsterdam. Het overgrote deel wordt verhuurd voor een sociale huurprijs; 78% aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Rochdale zet actief in op het beschikbaar maken van woningen voor die doelgroep, door woonfraude actief te bestrijden (daardoor kwamen in 2018 171 woningen vrij) en via doorstroomregelingen. Door samen te werken met bijvoorbeeld zorgpartijen werkt Rochdale aan passende woonvormen voor verschillende groepen. Zo bouwde Rochdale op Science Park 240 woonunits in een ‘gemengd-wonen project’ voor jongeren, studenten en statushouders.

Groot aantal woningen verbeterd

Afgelopen jaar heeft Rochdale 303 nieuwe woningen opgeleverd, alle voorzien van zonnepanelen. Daarnaast zijn 936 woningen gerenoveerd en is een groot aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten in voorbereiding genomen. Er zijn grote stappen gezet op het gebied van (brand)veiligheid en duurzaamheid.

Groeiambitie

De agenda van woningcorporaties is door de druk op de woningmarkt goed gevuld. Ook Rochdale is ambitieus: op het gebied van nieuwbouw en renovatie, duurzaamheid, kwaliteit van woningen en het werken aan leefbare, gemengde wijken. Het streven is maximaal maatschappelijk rendement binnen de financiële mogelijkheden.

Financieel gezond

Rochdale heeft over 2018 een resultaat behaald van €  914 miljoen. Dit resultaat wordt bijna helemaal veroorzaakt door de stijging van de waarde van de woningen. De waardestijging van het totale bezit betreft € 883 miljoen. Dit leidt niet tot extra inkomsten dus ook niet tot extra investeringsruimte.

De stabiele financiële positie stelt Rochdale in staat huishoudens met een laag inkomen en een relatief hoge huur te ontzien bij de jaarlijkse huuraanpassing. Rochdale heeft wel zorg over de toenemende belastingdruk en stijgende bouwkosten omdat dit ten koste gaat van toekomstige investeringen.

Dienstverlening

Rochdale heeft in het afgelopen jaar verdere stappen gezet in de verbetering van de dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in een betere waardering van huurders (KWH onderzoek). Het proces en kwaliteit van reparaties is verbeterd. Daardoor steeg de huurderswaardering van een 7 naar een 7,4.

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2018

 

Deel deze pagina