Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Rochdale vecht mee tegen drugscriminaliteit

Publicatiedatum: 04-11-2020

vaten en gasflessen in drugslab

Foto: Politie Noord-Holland

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie. Zo kunnen hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Het convenant is ondertekend door 34 gemeenten, politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke diensten en woningcorporaties waaronder Rochdale.

Gezamenlijk wordt de strijd aangaan tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Voorheen gebeurde dat al met het zogenaamde ‘hennep-convenant’. De afgelopen jaren hebben andere vormen van druggerelateerde criminaliteit een vlucht genomen. Dit vraagt om een nieuw convenant.

Gevaar en milieuschade

Druggerelateerde criminaliteit zorgt voor gevaar in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Vaak gaat het samen met belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel geld. En bij een dumping van chemisch afval van een drugslab, loopt ook het milieu schade op.

Drugslocaties melden

Wie ergens een drugslab of hennepkwekerij vermoedt, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website www.nhdrugsalert.nl.

Meer informatie

 

Deel deze pagina