Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Samenwerkingsafspraken getekend in Zaanstad

Publicatiedatum: 19-12-2019

Onno Elema tekent prestatieafspraken

Huurdersorganisaties, Zaanse woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben voor de jaren 2020 – 2023 afspraken gemaakt. De ambities zijn groot. Er komen 900 sociale huurwoningen bij en de totale voorraad wordt duurzamer met betaalbare woonlasten voor de huurders.

Meer sociale huurwoningen

De ambitie is om in totaal 3.000 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren in de periode 2020 – 2030. Daarbij streven de partijen gezamenlijk ernaar om op 1 januari 2024 een totale voorraad van 26.000 sociale huurwoningen te hebben, 900 extra sociale huurwoningen ten opzichte van nu. Deze groei is het resultaat van nieuwbouw enerzijds, en verkoop, liberalisatie en sloop anderzijds.

Meer woningen voor Zaankanters

Tegelijkertijd worden middelen ingezet om de doorstroming te bevorderen en de bestaande woonruimte zo goed mogelijk te benutten, zoals jongerencontracten, woningdelen, stimulering van de doorstroming van senioren en het bestrijden van woonfraude. Ook worden er meer sociale huurwoningen toegewezen aan Zaanse woningzoekenden en krijgen Zaanse huurders voorrang bij verkoop van een sociale huurwoning en bij verhuur van vrije sectorwoningen.

Verduurzaming van 2.500 woningen

Tevens wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningen. Het streven is om 2.500 bestaande woningen te verduurzamen. Belangrijk punt vanuit de huurders is de betaalbaarheid. Onno Elema van het Huurdersoverleg Zaanstreek is blij met het uitgangspunt dat woonlasten voor huurders door de verduurzaming van de woningen in principe niet stijgen.. Zo wordt bij jaarlijkse huuraanpassingen gekeken hoe huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau kunnen worden ontzien.

Deel deze pagina