Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Start actieprogramma ‘Weer Thuis’ in Zaanstreek

Publicatiedatum: 11-07-2019

Mensen met zorg en begeleiding zoveel mogelijk ‘gewoon in de wijk’ laten wonen. Met dat doel ondertekenden gemeente Zaanstad, Rochdale (namens de woningcorporaties) en Leviaan (namens de zorgaanbieders) op 11 juli de intentieverklaring van het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis!’.

De bestuurders van de gemeente Zaanstad, corporaties en zorginstellingen slaan de handen ineen om de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang, of beschermd wonen, te verbeteren. Het doel is om mensen, die dat aankunnen, zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen met voldoende begeleiding. Hierin is ook aandacht voor extra kwetsbare groepen, zoals zwerfjongeren. De partners werken binnen een jaar de concrete afspraken verder uit.

Extra aandacht en begeleiding

De inzet gaat verder dan het vinden van een passende woning. Er zal veel aandacht zijn voor een goede instroom en integratie in de wijk. Ook worden er afspraken gemaakt over het oplossen en voorkomen van problemen, zoals schulden of overlast. Goede begeleiding zorgt ervoor dat kwetsbare mensen beter hun plek terugvinden in de samenleving. Hester van Buren, bestuursvoorzitter Rochdale: “We zien een toenemende kwetsbaarheid bij huurders. We willen deze mensen graag huisvesten, maar kunnen dat niet alleen. We hebben elkaar als partners nodig om mensen zo te huisvesten dat dit goed is voor de huurder en de buurt. We zijn blij dat we deze afspraken hebben gemaakt. Nu kunnen we écht aan de slag.”

Zorgvuldige toewijzing in de wijk

Wethouder Wonen Songül Mutluer: ‘Belangrijk onderdeel van deze intentieverklaring is dat we nagaan hoe we de woningen kunnen verdelen in gevallen van urgentie bij deze kwetsbare groep. Ook verkennen we of er tussenvormen mogelijk zijn tussen begeleid wonen, maatschappelijke opvang en zelfstandig wonen. Het belangrijkste is dat we samenwerken om de toewijzing beter te organiseren. We moeten ervoor waken dat in bepaalde wijken te veel mensen met een zorgbehoefte geconcentreerd zijn.’

Weer thuis!

Na de ondertekening kunnen de partners gebruikmaken van de landelijke expertise en de ondersteuning die via het actieprogramma ‘Weer Thuis!’ wordt geboden. Het actieprogramma is een initiatief van Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Leger des Heils en de Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland).

Deel deze pagina